Ana Menü

A A sınıfı Amatör telsizci Amatör Telsizci
A Akım birimi AMPER in kısaltılmışı
A A ile başlayan ingilizce kısaltmalar
A1A Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 1 Modülasyon

A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.1 Modülasyon

A2A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.1 Modülasyon

A2B Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.1 Modülasyon

A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.1 Modülasyon
A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 1 Modülasyon
A/D Analog-Dijital konvertör
AA Alternatif Akım kısaltması
Absorption Rf sinyalin iyonosfer tabakasında zayıflaması,
AC Alternative Current, Alternatif akım
Active Antenna Fiziki olarak küçük boyda ancak içindeki RF kunvvetlendirici sayesinde yüksek alış hassasiyetli ALMA anteni
Active Filter Filitre görevini, içindeki elektronik devre ile gerçekleştiren devre
Adım Motoru Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara adım motorları denir. tıklayınız
AF Alçak Frekans, ses frekansı Frekans Spektrumu
Af Afrika
AFC Automatic Frequency Control, otomatik frekans kontrolu
AFSK Automatic frequency shift keying
AGC Automatic Gain Kontrol, Otomatik kazanç kontrol
Ah, Amper Hour
Bir akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebileceği akım (amper olarak) Mesela 60 Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper.. Batarya
Air Band Haberleşmesi
Uçak-Uçak ve Uçak-Yer haberleşmesi Air Band
ALC Automatic Level Control, Otomatik Seviye Kontrolu
AM Amplitude Modulation, genlik modülasyonu kısaltması Bak Genlik Modülasyonu, ing. Modülasyon
AM (saat) öğleden evvel
Amatör Bandlar
Amatörlerin çalışma yapabildikleri frekans aralıkları ABD Bantları Band Planları

Amatör Dergileri Publications
Amatör Klüpler tıklayınız Clubs
Amatör Telsiz Cihazı
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler tarafından,musaade edilen band ve emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici,alıcı ve alıcı verici telsiz cihazları Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız

Amatör Cihaz İmalatçıları Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız Manufacturers
Amatör Telsiz Çalışması
Amatör telsiz istasyonları vasıtasıyla amatör telsizciler tarafından yapılan faaliyet Amatör Telsizciliğin tarihçesi

Amatör Telsiz Haberleşmesi
Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan,maddi menfaat ve ticari maksat taşımayan haberleşme

Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi
Amatör telsiz servisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz cihazları için,Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan gerçek kişiler ile dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belge

Amatör Telsiz İstasyonu
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitim ve öğretim kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit,mobil veya portatif olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan telsiz cihazlarının bulunduğu mahal

Amatör Telsiz Olağanüstü Hal Hizmeti
Mahalli,bölgesel veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmeti

Amatör Telsiz Servisi
Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda bilği alışverişini sağlayan amatör Telsizciler arasında yapılan haberleşme servisi sözlük Online Amateur Radio References and Sources

Amatör Telsizci
Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler

Amatör Telsizci
Bir amatör telsizcilik belgesine haiz gerçek kişi (yönetmelik tarifi) Nasıl Amatör Telsizci Olunur?

Amatör Telsizcilerin Web Siteleri Personal pages tıklayınız
Amatör Telsizcilik Belgesi
Amatör telsizcilik sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini belirleyen belge

Amplifikatör Kuvvetlendirici 1 , 2 , 1
AMPR Amatör Paket Radyo kısaltması
AMRAD Amateur Radio Research Development Corporation
AMSAT Radio Amateur Satellite Corporation AMSAT-NA A to Z Uydu Haberleşmesi
Amtor
Amateur Tele Type Over Radio, RTTY türü bir haberleşmedir, ancak karşı istasyondan otomatik alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler 1 Dijital Haberleşme

Analog Genliği zamana göre değişen sinyal,
Animasyon Animation Factory Premium Gold Site - Animated GIFs and Clipart
ANL Automatic Noise Limiter
Anot
Lambanın elektron toplanan kısmı, güç çıkışının alınacağı yer. Diyodun (-) ucu
Anten Telsiz istasyonunun en önemli parçasıdır. Radyo frekans dalgalarının alınması ve uzaya yollanması görevidir. 1 2 W4RNL ANTENNA MART CATALOG , MAX-GAIN SYSTEMS, INC. Antenna Mailing List WWW Gateway Helix Anten Dipol Anten Balun Cushcraft Cubical Quad Delta Loop Discone Anten G5RV Ground Plane HB9CV Anten Inverted Vee Anten İsotron Anten J-Pole Anten Log-Periodic Loop Anten magnetic Loop Anten MultiBand Anten Paralel Anten Rhombic Antenna Quad Quagi Rubber Duck Slooper Trap Vertical Windom X-Beam Yagi RFC Ham Radio Antennas How to make a simple dipole for your AR8000 HF Antennas Amateur radio antennas Antenna calculators Antennas
Anten Forumu Antenler ile ilgili on-line forum..
Anten Tüner - Match Box Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz. SGC Produkte
Antika Radyolar Antique Radios
ANTRAK Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Klübü
Apogee Uydunun dünyaya en uzak olduğu nokta
APRS Automatic Position Reporting System 1 Dijital Haberleşme APRS Documentation DAG - Dansk APRS Gruppe

TA1DX APRS Sayfası Bu sayfamdan daha pek çok linke ulaşabilirsiniz..

AR CW Haberleşmede mesaj sonu işareti
ARAD Adana Radyo Amatörleri Derneği
ARD Ankara Radyo Amatörleri Derneği
ARDF Amateur Radio Direction Finding, Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme Radio Direction Finding
ARES Amateur Radio Emergency Service ing. 1 2 Races Emergency Communications
ARPANET Advanced Research Projects Agency, şimdiki internetin temeli
ARRL American Radio Relay Leaque, Amerikan Radyo Amatörleri Birliği
As Asya
ASCII American Standard Code of Information Interchange.
Askeri Kurumlar Askeri Kurumların Web'leri
Atatürk Atatürk İle İlgili Sayfalar
ATHNet Athens Radio Amateur Net Paket Radyo Dijital Haberleşme
Atmosfer İngilizce metin 1 2


ATU Antenna Tuner Unit, Otomatik anten tüner, Frekans değişimlerinde anten SWRsini ölçerek, ayar işini kendi kendine yapar
ATV
Amateur Tele Vision, amatör televizyon 1 General introduction to Amateur Television (ATV) Amateur Television (ATV) at the Niederrhein - Germany

Au Avustralya
Awards
Amatörlerin yaptıkları görüşmelerin belli kriterlere göre değerlendirilmesi neticesinde verilen taltif belgesi Awards Listesi

AVC Automatic Volume Control, Otomatik ses Kontrolu
AX-25 Paket Radyo haberleşme protokolü Dijital Haberleşme AX-25 protokolü hakkında 2 zip dosya: 1 2 Kiss Protokolü
B B sınıfı amatör telsizci Amatör Telsizci
B B ile başlayan ingilizce kısaltmalar
Bakanlık
Ulaştırma Bakanlığı

Balun Balanced-Unbalanced, Anten ile kablo arasındaki empedansı eşitleyen ve dengeli dengesiz düzenlemesini yapan, bobin esaslı parça Anten All about baluns
Band Genişliği
Belli bir değerin altına düşülmeden çalışılabilecek frekans aralığı, antende müsaade edilen SWR aralığında çalışılabilecek frekans aralığı, mödüle edilmiş sinyalin kapladığı aralık...Telsiz cihazlarının, gönderme esnasında işgal ettikleri frekans aralığı.
Band Pass Filter Band Geçiren filitre
Band Planları
Hangi bandda nasıl çalışılabileceğini belirleyen esaslar, ABD band plan 1 Resim Frekans Spektrumu tıklayınız

Band Scan Alt ve üst sınırı belirlenmiş aralıkta tarama
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, basit bilgisayar program dili,
Batarya Sulu Akü, pil grubu, Nicel-Kadmiyum, Nicel Metal Hybrid.. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batarya Sözlüğü Ah NiCd NiMh
Baud Modemin saniyede aktarabileceği veri hızı, bps
Baycom
Paket radyoda kullanılan bir program, 1 Dijital Haberleşme Baycom programı kullanım dosyası pdf
Baycom modem
VHF veya UHF bandında 1200 baud paket radyo haberleşmesi yapmak için gereken en basit modem. Dijital Haberleşme
Bayrak
BBC British Boradcast Communication, İngiltere radyosu,BBC Online Homepage
BBS
Bulletin Board Service, Radyo frekans yolu kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar. 1

BCD Binary Coded Decimal
BCI Broadcast radio interference.
BCL Broadcast Radio Listener, SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi İnternette Broadcast Radyolar
Beacon
Bandların özel bölümlerinde bulunan ve sürekli tanıtım işareti yollayan istasyon. Bu istasyondan alınan sinyal seviyesi, bizlere o yöne doğru yapılabilecek görüşmenin ne decede güzel olabileceği hakkında fikir verir.

Beam Yönlü anten
BF Basse Frequency, bas frekans, ses frekansı Frekans Spektrumu
BFO Beat Frequency Oscillator, CW ve SSB yayınlarını, telsiz alıcılarında dinlememizi sağlayan elektronik RF osilatör
BIOS Basic input-output system
Bilgisayar Sözlüğü 1
Birimler, alt ve üst katlar Büyüklük, birbirlerine dönüşüm tablosu
Bit
Binary Digit kısaltması, değeri 1 veya 0 dır.
BNC Baby N Connectör, Konnektör çeşidi 1
Bölge numarası
Çağrı işaretinde, işaret sahibinin bulunduğu bölgeyi belirten rakam. Prefixden hemen sonra gelir. Örnek Türkiye için, TA1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 gibi TA çağrı bölgeleri için tıklayınız.

BPS Baud per second, saniyede aktarılan baud
BPSK Binary Phase Shift Keying
Boat anchor Antika amatör ekipmanları 1
Broadcast Ticari radyo İnternette Broadcast Radyolar QSL information for Turkish radios , Broadcast Radyolar QSL informasyonları 1 Radyo ve TV Linkleri Micropower Broadcasting - A Technical Primer
Büro, QSL Büro, via bureau Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu amatör derneğe yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı
Byte 8 bitlik grup. 1 karakter
C C sınıfı amatör telsizci Amatör Telsizci
C Capacitor, Kondansatör kısaltması
C C ile başlayan ingilizce kısaltmalar
C Programlama Dili tıklayınız
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 1
Ca Central America
Call Book
İşaret Kitabı, tüm dünyadaki amatörlerin çağrı işaretlerinin ve adres bilgilerinin bulunduğu kitap 1 Callbooks

Call Sign Çağrı İşareti
Capacitance Kondansatör demektir, birimi Farad dır
Carrier Taşıyıcı dalga
CB Citizen Band, Halk bandı. Türkiye'de 26.965 MHz ile 27.405 MHz arasında AM ve FM modülasyonlu ve 4 wattlık cihazlar serbesttir. 1 The 342 dxcc prefix maps. Two Way Electronics - C.B. Radio Sales.
CB Band Planı 1 Frekans Spektrumu
C Band 3,7 ile 4,2 GHz arası uydu bandı 1 Frekans Spektrumu
CCIR Telsiz Haberleşmeleri Danışma Komitesi Worldwide TV Broadcasting Systems
CCITT Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy, ITU ya bağlı olarak çalışan ve MODEM standartlarını belirleyen komite.
CCW Counter Clock Wise, saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü
CDMA Code Division Multiple Access, Kod bölmeli çoklu erişim
CEPT
Avrupa Posta ve Telekominikasyon idareleri Birliğini.

CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi
CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi

CEPT Ülkesi
Türkiye'ninde dahil olduğu Avrupa Posta ve Telekominikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan bir ülke

Chip
Chirp Mors haberleşmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizliğinden, frekansın değişmesi
Circular Polarization Antenden yayılan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer değiştirmesi Anten
Clarifier Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bandda değiştirilebilmesi RIT
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
C/N - Carrier-to-Noise Ratio Gürültünün taşıyıcı seviyesine oranı
Coax Koaksiyel Kablo 1 Koaksiyel Anten
Contest
Belirlenmiş bir tarih ve saatte başlayıp, belirlenmiş kurallara göre devam edip, gene belirlenmiş bir zamanda biten amatör yarışması. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir puanlama sistemine göre derecelendirilir. Contesting Contesting and Logging Software

Continuous Wave
Sürekli Dalga, CW kelimelerinin açılmış hali Modülasyon

COR Carrier Operated Relay, Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal neticesinde, verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre
CPU - Central Processing Unit Merkezi işlem ünitesi
CQ Zone


Critical Angle Antenden yayılan dalgaların atmosferden yansıması yada yansımayıp uzaya kaybolması noktasındaki yansıma açısı Anten
CRT Cathode Ray Tube, Katod ışınlı tüp
CTCSS Continuous Tone Controlled Squelch System CTCSS, PL, Tone Squelch, and other Necessary Evils DCS-CTCSS CODES ctcss GMRS Web CTCSS Compatibility in FRS Radios Tone Chart for CTCSS
Cubical Quad Antennas Anten
Cushcraft CUSHCRAFT Technical Library Anten
CW Continuous Wave 1
CW Clock wise, saat yönünde dönme
CW Haberleşmesi
Mors alfabesi kullanılarak yapılan Haberleşme 1 2 1

CW Kısaltmaları
Amatör telsizcilerin, CW (mors) çalışma esnasında, zamandan kazanmak için kullandıkları ve genellikle ingilizce kelimelerin bazı harflarinden oluşan kısaltmalar On-Line Morse Code Training

Cycle Titreşim. Cyclepersecond= saykıl-saniye= saniyedeki titreşim, frekans, 1 Hertz karşılığı 1 CPS
Çağrı İşareti
Amatör Telsiz istasyonuna, TGM ce (Türkiye de) verilen tanıtım işareti, call sign, Genel olarak, amatör, profesyonel, gemi, uçak.. gibi her telsiz istasyonunun bir çağrı işareti mevcuttur.

DA Doğru Akım kısaltması
D D ile başlayan ingilizce kısaltmalar
DA Directional Antenna, Dipole Array, Yönlendirilmiş anten
Dalga Boyu Dalga boyu. Radyo dalgasının 1 periyodunda aldığı yol. Hız / frekans formülü ile hesaplanır. l işareti ile gösterilir. resim
DARC Alman Radyo Klübü
Data Haberleşmesi tıklayınız
dB Decibel 1, 2, 3, 4,
DBS Direct Broadcasting by Satellite
dBi Decibels over isotropic
dBm Decibel refers to one milliwatt
DC Direct Current, doğru akım kısaltması
DC Motor Doğru akım ile çalışan motor. tıklayınız
DCS Digital Coded Squelch
Delta Loop Anten Anten
De Modülasyon Alıcıda, bilgi sinyalinin taşıyıcı dalgadan ayrıştırılma işlemi
Deprem Tahminleri DEPREM TAHMİNLERİ
DF Direction Finding, yön kestirme 1
Digital Sadece 1 ve sıfır kullanan çalışma. 1
Dijital Haberleşme
Bilgisayar ile telsiz cihazının birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı istasyon(lar)a aktarımı 1 AX-25 AMTOR APRS BAYCOM BAYCOM MODEM GP HELL Modülasyon PACTOR PAKET RADYO PSK PSK32 RTTY TAPR TCM 3105 Winpack X-25 GB-RadioCom 3 Digital Kiss

Demodülasyon Taşıyıcı Radyo frekans dalgası üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun yöntemle ayrılması ve kullanılır hale getirilmesidir. Modülasyon
Deniz Bandı Gemilerin haberleşmesi için ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları 1 Frekans Spektrumu
Deviation FM modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile, merkez frekansının değişmesi
DIGIPEATER Dijital bilgi aktarıcı, Paket Radyo 1
Dijital Modülasyon ingilizce 1
Dikey Polarizasyon Antenden, sinyallerin yer yüzeyine dik yayılımı, polarizasyon Anten
Dip meter Elektronik, rezonans frekansı bulucu devre resim
Dipol Anten Çalışacağı frekansın 1/4 dalga boyunda kesilmiş iki parçalı ve ortadan beslemeli anten. Besleme noktası dengeli-balanced dir. Sadece dik yönde verimli haberleşme yapılabilir (yönlü antendir) Anten


Direnç Rezistans, Elektrik akımına zorluk gösteren pasif eleman
Direkt - Doğrudan QSO yapılan kişiye QSL kartın posta yoluyla ve doğrudan onun adresine yollanmasıdır.
Discone Anten Geniş bantlı anten. Tepe kısmı DISC disk şeklinde, aşağı inen kolları CONE konik şekilde..Discone Antenna THIECOM Bremen-Germany , discone antenna , Radioware & Radio Bookstore - Double Discone Antenna , Anten


Diyot Elektrik akımını tek yönlü geçiren elektronik eleman, Rectifier 1
DOS Disk Operating System
Doubling Dablink, röleye iki istasyonun aynı anda çağrı için mandala basması, üst üste konuşma
Downlink Uydunun dönüş frekansı
DPSK Differential Phase Shift Keying
D-region İyonosferin yerden 30-60 km aralığı
DSC Digital Selective Calling
DSP Digital Signal Processing Comp.dsp Frequently Asked Questions (FAQs)
DSR
Data Set Ready.
DTMF Dual Tone Multi Frequency Caller ID - DTMF - Sources & Links DTMF - Decoding DTMF Generation (DTMFGen) DTMF Signaling DTMF Generating DTMF tones using soundcard dschmidt.com-dtmf Multi-Channel DTMF Receiver PPP - DTMF SQUARE WAVES
DTR
Data Terminal Ready.
DTRS Digital Trunk Radio System
DUAL İkili..(Dual Cihaz: VHF/UHF çift bandlı ) (Dual Anten: VHF/UHF çift bandlı )
Dummy Load Suni yük. Cihaz ayarları yapılırken, havaya gereksiz sinyal yaymamak için suni yük kullanılır. Anten
Duplex
Dubleks, yani aynı anda hem alma hem gönderme, telefon gibi.

Duplexer Kavite resim TA3DG Mehmet Beyin ANTRAK Gazetede bu konuda çıkan yazısı Anten
DVM Dijital multimetre
DW Deutsche Welle
Dx Uzak istasyon çalışması DX link 599 DX News EDXC, European DX Council The DX Notebook The DXZone Link to us with Banners DX Monitor DX
DXer Uzak mesafe haberleşmesi ile ilgilenen kişi
DXing Uzak mesafe haberleşme çalışması
DXpeditions İstasyon olmayan (fakat çağrı işareti bulunan) bölgelere istasyon kurmak ve bir müddet çalışmak , Örnek:1995 BS7H Crew on location!, Visit the BS7H 1995 homepage!
DXCC Amatörler arasında, en büyük diploma diye konuşulur. Amaç, mümkün olduğunca çok prefiks ile QSO yapıp QSL kartı ile bunu belgelemektir. ARRL tarafından organize edilmektedir.
DX Cluster 1
DXCC Listesi DXCC Diploması için tüm dünyadaki prefikslerin listesi.
ECSS Exalted Carrier Selectable Sideband
E E ile başlayan ingilizce kısaltmalar
ECSSB Exaulted-carrier single sideband.
E-layer: E tabakası, Atmosferin yerden 70 ila 130 km aralığı.
EDACS Enhanced Digistal Access Communications System
EDRAED Ege Deniz ve Radyo Amatörleri Derneği
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Effective radiated power Verici çıkış gücü ile anten dB kazancının çarpımı ile bulunan yayılım gücü Anten
Eğitim Kuruluşları Eğitim Kuruluşlarının Web'leri
EHF
Extra High Frequency, Ekstra yüksek frekans, 3 GHz ve yukarı frekanslar Frekans Spektrumu

EIRP Effective Isotropic Radiated Power
Elektrik ve Mekanik Formüller
Elektronik Dergileri tıklayınız
Elektronik Devreler tıklayınız tıklayınız
Elektrik Sözlüğü 1 2 3 4 5 Sözlük
Elektronik Semboller Simbología electrónica - Electronics symbols
Elektronik Sözlüğü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sözlük
ELT Emergency Locator Transmitter
EME
Earth-moon-earth, yani dünya-ay-dünya, dünyadan yollanan RF dalgalarının ay yüzeyinden yansıtılarak tekrar dünya üzerinden alınması şeklindeki çalışmanın kısaltılmışı 1

EMI Elekro manyetik enterferans
Empedans Tam açıklamasıyla, bir devrenin Alternatif akıma gösterdiği dirençtir. Cihaz çıkışı, transmisyon hattı ve anten empedansları bizim en çok kullandığımızdır.
Endüktans RElektriksel bobin değeridir, birimi Henry dir. 1
Entegre Devre Bir kılıf içinde toplanmış elektronik eleman topluluğu katalok
Enterferans Karışım, parazit 1
EQT Equatorial
ERO European Radiocommunications Office
ERP Effective Radiated Power
ERT Elliniki Radiophonia Teleorassi, Yunanistan
E-skip Sporadic E-layer ionospheric propagation
Estonian Amateure Radio Union Estonya Amatör Radyo Klübü
ET Eastern Time
ETSI European Telecommunications Standards Institute
Eu Europe
Eyeball Amatörlerin yüz yüze görüşmeleri
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1 Modülasyon

F1B Frekans modülasyonlu,modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 1 Modülasyon

F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1 Modülasyon

F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.1 Modülasyon

F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 1 Modülasyon

F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.1 Modülasyon
F F ile başlayan ingilizce kısaltmalar
F-layer F tabakası, Atmosferin yerden 135 ila 600 Km aralığı
FAI
Field Aligned Irregularities

Farad Kapasite birimidir. Çok büyük bir değer olduğu için, alt katlarını kullanırız. 1 Farad=1000 milifarad, 1 milifarad= 1000 mikrofarad, 1 mikrofarad= 1000 nanofarad, 1 nanofarad= 1000 pikofaraddır.
FCC Federal Communications Commission Amerikan telekomünikasyon Kurumu
FD Field Day
FDMA Frequency Division Multiple Access, Frekans bölmeli çoklu erişim
Feeder Besleyici, anten ile cihaz arasındaki kablo.. İletim Hattı
Feed Horn Anten
FET Field-effect transistor tıklayınız tıklayınız
Firewall Bilgisayarın, bağlandığı ortamdan gelebilecek her türlü zarara karşı kullandığı program deyimi
FM Frequency Modulation, Frekans Modülasyonu kısaltması ingilizce, ing 1 Modülasyon
f/D Ratio Focal Length-to-Diameter Ratio
Fonetik Alfabe
Ses ile yapılan haberleşme esnasında, yanlış anlamaları önlemek için, her harfin bir kelime ile okunması

Fox hunt Tilki avı, gizlenmiş bir vericinin bulunmaya çalışılması
Frekans 1 saniyede yapılan elektriki (veya mekanik gibi) titreşim sayısıdır.
Frekans Spektrumu ULF - Ultra Low Frequency (3-30 Hz)
ELF - Extremely Low Frequency (30-300 Hz)
VF - Voice Frequencies (300 Hz-3 kHz)
VLF - Very Low Frequency (3-30 kHz)
LF - Low Frequency (30-300 kHz)
MF - Medium Frequency (300 kHz-3 MHz)
HF - High Frequency (3-30 MHz)
VHF - Very High Frequency (30-300 MHz)
UHF - Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz)
SHF - Super High Frequency (3-30 GHz)
EHF - Extremely High Frequency (30 GHz ve yukarısı) Band Planları Frekans Spektrumu
FRS Family Radio Service, PRS,Public Radio Service Türkiye de 446-446,100 MHz arası serbest
FSK Frequency Shift Keying
ingilizce, ing
FTP File Transfer Protocol
FSTV
Fast Scan Tele Vision, yani hızlı taramalı televizyon 1

Full Dublex Aynı anda hem alma hem gönderme telefon gibi
G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 1 Modülasyon

G G ile başlayan ingilizce kısaltmalar
G5RV All-Bandd HF Antenna, Anten
GaAs Gallium arsenide;
Gain Kazanç
GB Giga Byte
Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi
Türkiye ili mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi

General Coverage Kısa dalga cihazlarında kullanılan bu deyim, 0-30 MHz arası tüm frekansların AM, CW ve SSB olarak kapsandığını belirtir.
Genlik Modülasyonu Nakledilmek istenen sinyalin (ses vs.) Radyo frekans dalgasına, dalganın genliğini değiştirecek şekilde yüklenmesidir.ingilizce, ing 1 Modülasyon
Giga Hertz, GHz
1000 MHz

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System, Denizde can güvenliğini arttırmak amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi 1
GMRS General Mobile Radio Service GMRS Web Magazine General Mobile Radio Service Frequencies
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying, GSM telefonların modülasyon türü
GMT
Greenwich Mean Time,

GP, Graphic Packet
Paket radyo programı, Dijital Haberleşme
GPS Global Positioning Satellites tıklayınız tıklayınız
Ground Toprak 1, 2 , 3 , 4
Ground Plane Anten dikey anten Anten Ground-mounted Verticals
Ground wave propagation Yer dalgası ile haberleşme
GSM Global System for Mobile Communications