skystar star ile 2li sitemler durum ne bilgisi olan arkadaşlara bilhassa thor ve hotbird ...saygılar