cihaz fail to receive data err=-1 hatası veriyor???