Uyarıya rağmen alım satım alanı kurallarına uymadığınız için üç gün süreyle ban edildiniz.