Uydumarket Banner  

2 sayfadan, 1. sayfa 12 SonSon
Gösterilen Mesajlar: 27 mesajdan 1 ile 20 arası

Konu: Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilgileri

 1. #1
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  16-07-2007
  Mekan
  35 İzmir
  Mesajlar
  8,982
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  365446

  Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilgileri  Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilgileri


  Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Planı, frekans spektrumunda VHF III (174-216 MHz) bandında 5-10. Kanallar, UHF IV/V (470-790 MHz) bantlarında 21-60. kanallar kullanılarak yapılmıştır.

  Frekans planlama çalışmaları süresince kapsama ve enterferans simülasyonları ile nüfus analizlerini gerçekleştirilmiştir. Ayrıca frekans tahsis, tescil ve uluslararası koordinasyon hesaplamaları yapılmıştır. Simülasyon ve analizler sırasında 25m çözünürlüklü DTED-2 Sayısal Arazi Yükseklik Haritası, 10 sınıflı arazi kullanım haritası (“clutter”) ve TÜİK’ten temin edilen 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veritabanı kullanılmıştır. Karasal sayısal yayıncılığı frekans planlamasında aşağıdaki parametreler kullanılmıştır:

  Teknoloji: DVB-T2
  Alış tipi: Taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alış (PO)
  İletim modu: 32k
  Modülasyon tipi: 64-QAM
  Kodlama oranı: 2/3
  Pilot paterni: PP4
  Güvenlik aralığı: 19/256

  Arazi kullanım haritasında simülasyon sonucuna etki eden parametrelerin ayarlanması amacıyla çeşitli illerde (Ankara, İstanbul, Adana ve Trabzon) kapsamlı saha ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları ile simülasyon sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenerek gerekli korelasyon analizleri yapılmıştır.


  Çoklu Kanal (Multiplex Channel):
  UHF bandında analog bir TV programını iletmek için kullanılan 8 MHz'lik (VHF’te 7 MHz’lik) bir kanaldan DVB-T2'de ortalama 11 adet PAL kalitesinde SD TV programı veya 3-4 adet HD TV programı yayınlanabilmektedir. Bu durumda artık her bir TV programı için bir kanaldan değil, 10-11 adet TV programı için bir kanaldan söz edilmektedir. Bu sebeple, DVB-T2'de her bir 8 MHz'lik kanala çoklu kanal denilmektedir.


  Tek Frekans Ağı - SFN (Single Frequency Network):
  Tek Frekans Ağı (SFN), ağ içindeki tüm vericilerin aynı yayın program içeriğini aynı frekans kanalından, aynı zamanda geniş kapsama alanlarına DVB-T2 servisi sağlamak amacıyla yayın yaptığı bir yayın ağıdır. Bu sistemde DVB-T2 sinyalinin vericilere uydu, fiber-optik, mikrodalga link gibi ortamlar kullanılarak ulaştırılması gerekmektedir. Sinyal kaynağı ile vericiler arasındaki transmisyon gecikmeleri ayarlanarak, SFN içindeki tüm vericilerin birbirleriyle (gecikme verilen vericiler hariç) eş-zamanlı olarak çalışması sağlanmalıdır. Planlamada kilitlenme metodu olarak en yakın vericiye ait sinyalin referans alındığı SFN yapısı kullanılmıştır.

  Çoklu Frekans Ağı - MFN (Multi Frequency Network):
  Analog planlamaya benzer yöntemle planlanan ve birbirinden bağımsız vericilerin oluşturduğu ağlardır. Bu ağlarda geniş alanların kapsanmasının istenmesi durumunda, birden fazla radyo frekans kanalına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, idari ve coğrafi şartlardan dolayı SFN planlamasının uygulanamadığı yerlerde MFN planlama yapılmıştır.


  A - PLANLAMA PARAMETRELERİ
  Ülkemizde karasal sayısal televizyon yayıncılığı için DVB-T2 sistemi ve MPEG-4 sıkıştırma tekniği kabul edilmiş ve aşağıdaki kriterlere göre Türkiye Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planı hazırlanmıştır.

  Alış Tipi : Taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alış (PO)
  RRC-06 Anlaşmasının Sonuç Kararları gereğince; Sabit, Mobil ve Taşınabilir (bina içi veya bina dışı) olmak üzere üç tip alış mümkündür. Plan, 16 büyükşehir il merkezinde taşınabilir bina içi alış için ve diğer yerleşim yerlerinde taşınabilir bina dışı alış için hazırlanmış, RRC-06 bölgesel tahsis kanalları mümkün olduğunca o bölgede bir SFN oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca RRC-06 da olmayıp kullanılabilir durumdaki kanallar da dahil edilerek ilave kapasite ortaya çıkarılmıştır.


  İletim Modu : 32k
  32k modunda; yararlı sinyal süresi 3584 μs olup, hem yüksek veri hızı hem de SFN’in verimli bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar.


  Güvenlik Aralığı: 19/256 (266 μs)
  Güvenlik aralığı, yararlı sembollere eklenen boşluk süresi olup, bu süre arttıkça gönderilen veri kapasitesi azalmakta, tersi durumda ise veri kapasitesi artmaktadır. Bu aralığın süresi doğrudan SFN ağının büyüklüğünü belirlemektedir. Güvenlik aralığı süreleri, yararlı sembol sürelerinin 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16 1/32 ve 1/128 oranlarında olup, dünyada yaygın olarak 1/16 ve 19/256 değerleri tercih edilmektedir. Ülkemiz coğrafyasının özellikleri de göz önüne alınarak geniş alan SFN yapısına ve daha fazla bilgi taşımaya olanak verdiği için 19/256 (266 μs) güvenlik aralığı seçilerek kanal ataması yapılmıştır.


  Kodlama Oranı: 2/3
  Kodlama oranları 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 ve 5/6 olup bunlardan en iyi koruma 1/2 ile sağlanarak en az veri gönderilmekte; en az koruma ise 5/6 ile sağlanarak en fazla veri gönderilebilmektedir. Bu parametreler C/N (sinyal taşıyıcı-gürültü oranı) ile veri gönderme kapasitesini doğrudan etkilemektedir.


  Modülasyon Tipi: 64-QAM
  DVB-T2 planlaması taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alışa (PO) göre yapılmış olup, 16-QAM, 64-QAM ve 256-QAM arasından, her iki yayın alış tipi için uygun olan 64-QAM modülasyon tipi seçilmiştir.


  Pilot Paterni: PP4
  DVB-T2 sisteminde 8 farklı pilot paterni kullanılabilmektedir. Pilot sinyalleri veri içermeyen ancak kanal tahmini, kanal eşitlemesi veya senkronizasyon amaçlı olarak kullanılan kontrol sinyalleridir. Kanalın Doppler performansı, semboller-arası enterferans ve taşınabilir bina dışı alış dikkate alınarak pilot paterni PP4 seçilmiştir.
  Bu parametrelerle kanal iletim kapasitesi 27 Mbit/s olmaktadır. Türkiye Karasal Sayısal TV Frekans Planı'nda referans olarak alınan DVB-T2 parametreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

    
  İletim Modu 32k
  Güvenlik Aralığı 19/256 (266 μs)
  Kodlama Oranı 2/3
  Modülasyon Tipi 64-QAM
  Pilot paterni PP4
  Kanal Kapasitesi 27 Mbit/s (Bu kapasite ile 3 HD ve 2 SD veya 11 SD yayın yapılabilecektir.)

  B- PLANLAMA KRİTERLERİ


  Sinyal Seviyesi:
  Herhangi bir noktanın kapsanıp kapsanmadığı incelenirken;
  (a) O noktadaki yapıcı etkide bulunan SFN vericilerinin meydana getirdiği toplam elektrik alan şiddeti değerinin, bu servis için belirlenen ve aşağıdaki tabloda tanımlanan "Minimum Medyan Eşdeğer Elektrik Alan Şiddeti" değerinden büyük olmasına,
  (b) Bu noktadaki yapıcı etkide bulunan vericilerin oluşturduğu toplam elektrik alan şiddeti değeri ile aynı noktada enterferans etkisinde bulunan vericilerin meydana getirdiği toplam enterferans elektrik alan şiddeti değeri arasındaki farkın, bu servis için belirlenen koruma oranından büyük olmasına bakılmıştır.

  Alış tipi Medyan alan şiddeti değerleri 200 MHz (VHF III) 500 MHz (UHF IV) 700 MHz (UHF V)
  Sabit alış (Fixed) Emed (dBμV/m) 39 46 49
  Taşınabilir bina dışı alış (PO) Emed (dBμV/m) 49 56 59
  Taşınabilir bina içi alış (PI) Emed (dBμV/m) 66 73 76

  Yukarıdaki tabloda sabit alış, taşınabilir bina dışı ve taşınabilir bina içi alış için minimum medyan elektrik alan şiddeti (Emed) değerleri karşılaştırma yapmak amacıyla verilmiştir.

  Anten Yükseklikleri: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında belirlenen anten yükseklikleri; 30m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m, 130m, 150m ve 250m’dir.

  Verici Anten Kazancı: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında anten kazancı dipol antene göre 10 dB alınmıştır.

  Emisyon Noktaları: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında 947 emisyon noktası belirlenmiştir. Bunların verici güçlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

   367 adet 5W – 12.5W arası verici
   34 adet 14dBW verici (2.5W nominal)
   153 adet 17dBW verici (5W nominal)
   126 adet 20dBW verici (10W nominal)
   54 adet 21dBW verici (12.5W nominal)
   430 adet 20W - 100W arası verici
   2 adet 23dBW verici (20W nominal)
   158 adet 24dBW verici (25W nominal)
   172 adet 27dBW verici (50W nominal)
   98 adet 30dBW verici (100W nominal)
   150 adet 100W üzeri verici
   12 adet 33dBW verici (200W nominal)
   24 adet 34dBW verici (250W nominal)
   55 adet 37dBW verici (500W nominal)
   33 adet 40 dBW verici (1000W nominal)
   20 adet 43dBW verici (2000W nominal)
   4 adet 46dBW verici (4000W nominal)
   2 adet 47dBW verici (5000W nominal)

  C- BÖLGESEL RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (RRC-06)
  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yapılmış olan Anlaşmalardan Avrupa Yayın Sahasını içeren Stockholm-1961 Anlaşması (ST-61) ve Afrika Yayın Sahasını içeren Geneva-1989 Anlaşmasını (GE-89) revize etmek ve 174–230 MHz (VHF Bant III) ile 470–862 MHz (UHF Bant IV/V) frekans bantlarında 1. ve 3. frekans bölgeleri (İran İslam Cumhuriyeti dahil) için karasal sayısal yayıncılık frekans planlarının hazırlanması amacıyla Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde iki oturumda Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansın ilk oturumu (RRC-04) 10-28 Mayıs 2004 tarihleri arasında ikinci oturumu ise 15 Mayıs-16 Haziran 2006 tarihleri arasında Cenevre/İSVİÇRE ’de yapılmıştır.

  Konferansın birinci oturumunda, RRC-06’da kullanılacak planlama yazılımına temel olacak teknik kriter ve parametreler, RRC-06 Konferansına kadar geçen dönemde ülkelerin yapacakları ikili ya da çoklu koordinasyonlarda kullanacakları prosedürler belirlenmiştir.

  İkinci oturum RRC-06’da ise; VHF/UHF bantlarında bulunan yayın servisleri için 17 Haziran 2007’de yürürlüğe girecek yeni Anlaşma (RRC-06) hazırlanmış olup, Anlaşma hükümleri 17 Haziran 2006 tarihi itibariyle geçici olarak uygulanmaya başlanmıştır.

  RRC-06 Anlaşmasının ekinde Analog Plan ile Sayısal Radyo (T-DAB) ve Televizyon (DVB-T) Planı olmak üzere iki plan yer almaktadır. Geçiş dönemi sonunda Anlaşma ekinde sadece sayısal plan yer alacak olup, geçiş dönemi 17 Haziran 2015’te sonlanacaktır.

  Konferansta, ülkeler sayısal taleplerini hem nokta tahsis olarak, hem de alan tahsisi olarak yapmışlardır. Sayısal taleplerimiz için Türkiye aşağıdaki şekilde görülen 96 alana bölünmüş ve konferans sonunda bu alanlara 826 adet TV frekans kanalı alan tahsisi gerçekleştirilmiştir. Ancak 61-69. kanallar Ulusal Frekans Planında kullanılmadığı için bu sayı 713 e düşmüş fakat ilave kanallar bulunarak bu sayı mümkün olduğunca artırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu frekansların belirtilen alanlardaki test noktalarında belli alan şiddetini aşmayacak şekilde nokta tahsis olarak SFN ve MFN şeklinde planlanması yapılmıştır.

  Planda belirlenen frekanslar konferans sonuçları dikkate alınarak yapılmış ve toplam olarak 780 SFN ve 7618 frekans tahsisi oluşturulmuştur.


  Şekil-1: RRC-06 Konferansında Belirlenen Türkiye Frekans Alanları

  D- PLAN SÜTUNLARININ AÇIKLAMASI

  Sütun 1 - Numara: Sıra numarasıdır.
  Sütun 2 - Kodu: Her bir emisyon yeri için planlama yazılımı tarafından verilen 10 haneli numaradır.
  Sütun 3 - İl: Verici istasyonun kurulacağı ilin adıdır.
  Sütun 4 - İlçe: Verici istasyonun kurulacağı ilçenin adıdır.
  Sütun 5 - Mevkii: Verici istasyonun kurulacağı istasyonun/yerin adıdır.
  Sütun 6 - Boylam: Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının koordinatının derece, dakika ve saniye olarak belirtilen doğu boylamıdır.
  Sütun 7 - Enlem: Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının koordinatının derece, dakika ve saniye olarak belirtilen kuzey enlemidir.
  Sütun 8 - Rakım (m): Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının metre olarak deniz seviyesinden yüksekliğidir.
  Sütun 9 – Anten Yüksekliği (m): Verici anten sisteminin yerden olan maksimum yüksekliğidir.
  Sütun 10 – Anten Eğimi: Verici anten sistemi düşey radyasyon diyagramının en yüksek yayın gücü doğrultusunun yatay düzlemden aşağıya eğilmesi gereken açının derece olarak değeridir (tilt).
  Sütun 11 - E.R.P. (dBW): Verici çıkış gücüne (dBW), kablo kayıpları ihmal edilerek, anten kazancının (dBd) eklenmesiyle bulunan maksimum etkin yayım gücü değeridir. Anten kazancında basit dipol anten referans olarak alınmıştır.
  Sütün 12 – Kanal Numarası: Vericinin yayın yapacağı VHF’de 7MHz, UHF’de 8MHz 'lik frekans kanalını tanımlamaktadır. COFDM Modülasyonlu çoklu taşıyıcı sinyallerin işgal ettiği televizyon frekans kanalının, VHF ve UHF bandında Uluslararası Frekans Planı'nda (GE06, 2006 Cenevre) belirtilen numarasıdır.
  Sütün 13 - SFN/MFN ID: Her bir istasyon yerindeki kanalların, SFN veya MFN olarak planlandığını gösterir. M harfi, bu kanalın MFN olarak planlandığını, S harfi bu kanalın SFN olarak planlandığını, Y harfi ise bölgesel/yerel SFN olarak planlandığını göstermektedir. Ör: SXX_CXX_XX , MXX_CXX veya YXX_CXX. S harfini izleyen iki rakam vericinin bağlı olduğu region alanı, sonraki iki rakam kanal no ve daha sonraki iki rakam ise gerektiği durumda birleştirilen diğer region alanı göstermektedir. M harfini izleyen iki rakam, vericinin bağlı olduğu region alanı, sonraki iki rakam ise kanal no göstermektedir. Y harfini izleyen iki rakam il trafik kodunu, sonraki iki rakam ise kanal no göstermektedir.
  Sütun 14 – MUX No: Multiplex numarasıdır.
  Sütun 15 - RRC06 Bölgesel Tahsis (Allotment Alanı): Vericinin RRC-06 Konferansında Türkiye için belirtilen 96 frekans alanından hangisinde olduğunu belirten isimdir.

  E- ANTEN TEKNİK HİZMETLER VE VERİCİ TESİS İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ KURUCULARI

  1. Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ - (ATV)
  2. DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal D)
  3. Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. - (Star TV
  4. AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Show)
  5. Huzur Radyo TV A.Ş. - (Fox TV)
  6. Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal 7)
  7. Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. - (Samanyolu TV)
  8. Atlas Yayıncılık ve Tic. A.Ş - (SKYTÜRK360)
  9. Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. - (Kanaltürk)
  10. NTV Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. - (NTV)
  11. Ciner Medya Tv Hizmetleri A.Ş. - (Habertürk)
  12. MNG TV Yayıncılık A.Ş. – (TV8)
  13. Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. - (CNN Turk)
  14. Dinamik Radyo TV A.Ş. - (24 TV)
  15. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – (TRT)
  16. Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. – (TNT)

  F- ANTEN AŞ'NİN KURULMASINDAKİ AMAÇ VE KONU

  A. Şirketin başlıca amaç ve konusu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (6112 s. Kanun) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan ikincil mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten taşıyıcı yapıları (direk, kuleler ve benzeri), radyo ve televizyon yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve yayın teçhizatını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın izni veya geçici yayın izni sahibi radyo ve televizyon yayıncılarının yayınlarını iletmektir. Bu kapsamda Şirket;

  a. Kuracağı anten ve vericilerde yayın iletim ve nakline yarayan yayın teçhizatını satın almak, kiralamak veya sair suretlerde temin ederek, temin ettiği bu teçhizatlar ile Üst Kuruldan Karasal yayın Lisansı almış tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde yayınları iletmek amacıyla, bu teçhizatı, kiraya vermek, vericilerin işletmeciliğini yapmak,

  b. Mevzuat gereğince ilgili mercilerden gerekli lisans, yetki belgesi ve izinleri almak koşulu ile faaliyet konusuna giren tesislerin bakım, onarım ve benzeri teknik hizmetlerini yapmak,

  c. İlgili mevzuat çerçevesinde sahip olduğu anten taşıma yapıları ve teçhizatı vasıtası ile alt yapı hizmet ve işletmeciliği yapmak,

  d. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın lisansı veya geçici yayın izni verilen yayıncılara lisanslarında belirtilen nitelikte ve belirlenen bölgede yayın yapılmasını sağlayacak hizmet vermek
  faaliyetlerinde bulunacaktır.

  Şirket satın alacağı veya ithal edeceği her türlü elektromanyetik dalga yayan verici sistemleri, anten sistemleri ile diğer uydu alıcısı, uplink teçhizatı ve benzeri cihazların RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu da gözeterek aşağıdaki işleri yapabilecektir:

  a. Anten taşıyıcı yapıları ve teknik teçhizatı ile alt yapı hizmetleriyle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malları, ürünleri, malzemeleri ve hizmetleri satın alma, satma, satışına aracılık etme, kiralama, kiraya verme, taşıma, dağıtma, işletme, pazarlama işlerinin yapılması, enerji hatları, enerji hat direkleri, trafoları kurulması ve/veya kurdurulması, bina inşa edilmesi, konteyner yapılması ve/veya yaptırılması,

  b. Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, kiralanması, bu amaçla ticari tesislerin tamamen veya kısmen satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

  c. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticari unvanlarının, know-how’un ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların ****sap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

  d. Konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olması ve sonradan katılması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması,

  e. Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması, yabancı uzmanlar çalıştırılması,

  f. Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedilmesi, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edilmesi,

  g. Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, iltizami ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leh ve aleyhine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, vesair hakları ****sap, tesis, temlik, terkin ve fek edilebilmesi,

  Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra 6112 s. Kanun ve diğer ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar içinde dilenen işler yapılabilecektir.

  Şirketin hedefi bütün Türkiye’yi kapsayacak bir karasal yayın şebekesi kurmak ve RTÜK’ten karasal yayın lisansı almış tüm kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet sunmaktır.

  G- ANTEN AŞ HİSSEDARLARI

  HİSSEDAR YAYIN ADI HİSSE ADEDİ BEDELİ
  TURKUVAZ RADYO TV HABER. VE YAY. A.Ş. ATV 42.668 1.066.700
  DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş KANAL D 42.668 1.066.700
  IŞIL TELEVİZYON YAYIN. YAPIM. SAN. VE TİC. A.Ş. STAR TV 42.668 1.066.700
  AKS TELEVİZYON REKLAM VE FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. SHOW TV 42.668 1.066.700
  HUZUR RADYO TV A.Ş. FOX TV 42.668 1.066.700
  HAYAT GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. KANAL 7 42.668 1.066.700
  SAMANYOLU YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş SAMANYOLU TV 42.668 1.066.700
  ATLAS YAYINCILIK VE TİC:A.Ş. SKYTÜRK360 42.668 1.066.700
  YAŞAM TELEVİZYON YAYIN HİZM. A.Ş. KANALTÜRK 42.668 1.066.700
  NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş. NTV 42.658 1.066.450
  CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş. HABERTÜRK 42.668 1.066.700
  MNG TV YAYINCILIK A.Ş. TV 8 42.668 1.066.700
  DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş. CNN TÜRK 42.658 1.066.450
  DİNAMİK RADYO TV A.Ş. 24 TV 42.668 1.066.700
  TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU TRT 67.200 1.680.000
  EKO TV TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. TNT 42.668 1.066.700
      
  TOPLAM 707.200 17.680.000
  Not: Bilgiler RTÜK'ün ve Anteş AŞ internet sitesinden alınmıştır.
  Ekli Görünütler Ekli Görünütler
  Düzenleyen badtempered : 10-01-2013 at 13:08

 2. #2
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-02-2005
  Mekan
  20 Denizli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  4,144
  Üye No
  73488

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi badtempered Mesajı Göster
  Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilgileri


  Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Planı, frekans spektrumunda VHF III (174-216 MHz) bandında 5-10. Kanallar, UHF IV/V (470-790 MHz) bantlarında 21-60. kanallar kullanılarak yapılmıştır.

  Çoklu Kanal (Multiplex Channel):
  UHF bandında analog bir TV programını iletmek için kullanılan 8 MHz'lik (VHF’te 7 MHz’lik) bir kanaldan DVB-T2'de ortalama 11 adet PAL kalitesinde SD TV programı veya 3-4 adet HD TV programı yayınlanabilmektedir. Bu durumda artık her bir TV programı için bir kanaldan değil, 10-11 adet TV programı için bir kanaldan söz edilmektedir. Bu sebeple, DVB-T2'de her bir 8 MHz'lik kanala çoklu kanal denilmektedir.

  [/B]
  21-60.kanallar ve 5-10.kanallar yani toplam 66 kanal

  Her bir kanaldan 11 adet SD yayın yada 4 HD yayın

  Bu verilere göre 726 SD yayın yada 264 HD yayın demektir.

  Türk kanallarının amacı, Türkiye sınırlarındaki Türk izleyicilere hitap etmek olduğuna göre dünyada büyük bir coğrafyaya ulaşan Turksat uydusundan yüksek uydu ücretleriyle yayın yapmak yerine çok daha ucuz maliyetle DVB-T2 yayını yapmaları yerinde olur. Özellikle Turksat'taki yerel kanallar tercih edecektir DVB-T2'yi. Zaten her il için 7 adet SD yayın ayrılmış durumda.

  Gelecek zamanda Digitürk&Dsmart, DVB-T2 Decoder ile şifreli yayınlarını, çok düşük maliyetle SD ve HD olarak abonelerine iletebilir. Böylelikle HD kanallar için uydudaki kapasite sorununu bertaraf etmiş olurlar.

 3. #3
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  19-08-2008
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  1,048
  Üye No
  450411

  O frekans aralığının hepsini kullanma iznimiz olduğunu zannetmiyorum. birbiriyle çakışmaması için her ülke/bölgeye belli bir frekans aralığı tahsis ediliyor...Tabi İtalya gibi ülkeler bu kuralları ihlal edip bastırıyor kanalları o ayrı :)

 4. #4
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  04-01-2013
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  47
  Üye No
  588396

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi selo3000 Mesajı Göster
  21-60.kanallar ve 5-10.kanallar yani toplam 66 kanal

  Her bir kanaldan 11 adet SD yayın yada 4 HD yayın

  Bu verilere göre 726 SD yayın yada 264 HD yayın demektir.

  Türk kanallarının amacı, Türkiye sınırlarındaki Türk izleyicilere hitap etmek olduğuna göre dünyada büyük bir coğrafyaya ulaşan Turksat uydusundan yüksek uydu ücretleriyle yayın yapmak yerine çok daha ucuz maliyetle DVB-T2 yayını yapmaları yerinde olur. Özellikle Turksat'taki yerel kanallar tercih edecektir DVB-T2'yi. Zaten her il için 7 adet SD yayın ayrılmış durumda.

  Gelecek zamanda Digitürk&Dsmart, DVB-T2 Decoder ile şifreli yayınlarını, çok düşük maliyetle SD ve HD olarak abonelerine iletebilir. Böylelikle HD kanallar için uydudaki kapasite sorununu bertaraf etmiş olurlar.
  Ulusal olarak 8; iç bölgelerse de 1 adet ulusal bölgesel olarak toplam 9 tahsis kullanabileceğiz. O rakamlar hayal. Ulusal olarak 8 Multiyi geçmemiz mümkün değil. Analog sonlandığında da yer açılmayacak. RTÜK'ün anketinde de şifreli yayın yapmak isteyen yayıncı yoktu!
  Düzenleyen cagilucar2013 : 04-01-2013 at 14:08

 5. #5
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  04-01-2013
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  47
  Üye No
  588396

  MUX sıralamsını incelediğimizde MUX'lar MUX1, MUX2, MUX3 diye sıralı olarak heryerde aynı gidemeyecek. Teknik olarak olmuyor çünkü. Bu da demek oluyor ki kanal sıralaması her Bölgede ayrı olacak. Sadece ANKARA'da MUX'lar sıralı olacak. Yani olması gereken sırada. MUX1 hariç. MUX1 her yerde ilk sırada geliyor. Sanırım İlk TRT paketi bu. O hep ilk olacak. MUX2 yani 2. TRT paketi MUX1'in hemen arkasından sadece Ankara'da gelecek. MUX2'deki TRT kanalları sıralamada bazı bölgelerde özel kanalların arkasına düşebilecek.

  Bir de şu var. Kanallar kendi yayın yapacakları MUX'un hangi sırasında olacaklarını ihalede verdikleri para farkıyla elde edecekler. Örneğin MUX3, MUX4'te GENEL HD yayın yapacak. Buradaki kendi içlerindeki ve aynı MUX'taki sıralama çok parayı verenin en üstte kutuya akacağı şeklinde. MUX5'e HD TEMATİK; MUX6'YE SD GENEL; MUX7'ye SD TEMATİK; MUX9'a TRT'nin Bölgesel paketini bekliyorum.

 6. #6
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  25-04-2004
  Mekan
  41 Kocaeli
  Mesajlar
  5,196
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  11806

  merhaba ben kocaeli kartepede oturuyorum oturdugum yerin tepesinde kartepenin zirvesinde trt vericileri mevcut yine oturdugum yerin batisinda olan suadiyede ozel kanalların vericileri mevcut.bu durumda ozel kanalların kullanmıs oldugu suadiye vericileri kapatılıp kartepenin zirvesinde bulunan trt vericisinden dvb t2 olarak mı yayına baslanacak yoksa kartepe trt vericisi haricinde bazı yerlede de lokal yada bolgesel vericiler kurulacak anlamına geliyor.birde trt kartepe vericisi sapanca arifiye adapazarı ve diger bir cok sakarya ilçelerinden de alınabiliyor bu sorun teskil etmeyecek mi? ayrıca kocaelide yayında olacak dvb t 2 vericilerinin frekansları ile sakarya yada yalova vericilerinin frekansları cakısma yapma olasaşıgı yada bu yazdıgım 3 ayrı sehirdeki dvbt2 yayınlarının aynı frekansı kullanma olasılıgı nedir bilgisi yada yurt dısından tecrubesi olan arkadaslar fikirlerini beyan edebilirler mi saygılar...

 7. #7
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  16-07-2007
  Mekan
  35 İzmir
  Mesajlar
  8,982
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  365446

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi turkfatih Mesajı Göster
  merhaba ben kocaeli kartepede oturuyorum oturdugum yerin tepesinde kartepenin zirvesinde trt vericileri mevcut yine oturdugum yerin batisinda olan suadiyede ozel kanalların vericileri mevcut.bu durumda ozel kanalların kullanmıs oldugu suadiye vericileri kapatılıp kartepenin zirvesinde bulunan trt vericisinden dvb t2 olarak mı yayına baslanacak yoksa kartepe trt vericisi haricinde bazı yerlede de lokal yada bolgesel vericiler kurulacak anlamına geliyor.birde trt kartepe vericisi sapanca arifiye adapazarı ve diger bir cok sakarya ilçelerinden de alınabiliyor bu sorun teskil etmeyecek mi? ayrıca kocaelide yayında olacak dvb t 2 vericilerinin frekansları ile sakarya yada yalova vericilerinin frekansları cakısma yapma olasaşıgı yada bu yazdıgım 3 ayrı sehirdeki dvbt2 yayınlarının aynı frekansı kullanma olasılıgı nedir bilgisi yada yurt dısından tecrubesi olan arkadaslar fikirlerini beyan edebilirler mi saygılar...
  Yapılan planlamaya göre Kocaelinde dilovası, gebze (gaziler tepesi), kandıra, merkez, merkez (TTAS R/L), merkez (Tavşan Tepe), merkez (Derince Mezarlık) yani toplamda 7 yerde olacakmış. Kocaelini bilmediğimden bir fikrim yok ama sanırım bu şekilde kullanımla daha iyi olacağını düşündüklerinden sözünü ettiğiniz yerlerdeki vericiler kullanılmayacak olabilir. TTAŞ R/L olandan kasıt belki sözünü ettiğiniz yerlerdir.

  Kandıra, Merkez, merkez (Tavşan Tepe), merkez (Derince Mezarlık) da aynı 8 kanal kullanılacakmış. Bu 8 kanaldan farklı 8 kanal da Dilovası, Gaziler Tepesi, merkez (TTAS R/L) vericilerinde kullanılacakmış. Bunların etkilenip etkilenmiyeceğini ona göre belirlemiş durumdalar ya farklı frekans ya etkilenmemesi için ona göre güç anten boyu filan kullanılmaktadır. Misal TT AŞ Radio Link kullanılarak merkezde rakımı 530m olan bir yere üstüne 100m de verici direğine çok güçlü verici koyulmuş fakat Kandıra da 118m rakım olmasına rağmen 30m direğe düşük güçte verici yayın yapacakmış.

  Bu şekilde enterfere olmaması çalışılıyor.
  Düzenleyen badtempered : 11-01-2013 at 23:35

 8. #8
  Senior Member
  Giriş Tarihi
  25-12-2005
  Mekan
  16 Bursa
  Yaş
  42
  Mesajlar
  838
  Kan Grubu
  B Rh ( + )
  Üye No
  169026

  tarfımdan silinmiştir
  Düzenleyen syhsiyah : 12-01-2013 at 13:46

 9. #9
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  25-04-2004
  Mekan
  41 Kocaeli
  Mesajlar
  5,196
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  11806

  merhaba oturdugum yerin zirvesindeki kartepe vericileri (trt nin) 1600 kusur metre yukseklikte kullanılması daha mantıklı olmaz mı? resim altta trt vericisinin

 10. #10
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  04-01-2013
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  47
  Üye No
  588396

  RTÜK'ten gelen bilgi edinme başvurusu yanıtı:

  Üst Kurul tarafından hazırlanan karasal sayısal televizyon (DVB-T2) frekans planına göre yapılacak olan sıralama ihalesi sonucunda, yerel yayınlar için ayrılmış olan mültipleks kapasitesinden tahsis edilemeyen kısmının ulusal yayınlar için değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü söz konusu planda ulusal, bölgesel ve yerel yayınlar için farklı SFN (Tek Frekans Ağı) ağları oluşturulmuş ve kapsama çalışmaları bu ağlara göre yapılmıştır.
  DVB-T2 frekans planında yer alan mültiplekslerden MUX2 TRT Kurumuna tahsis edilmiş olup; talep etmesi halinde de MUX1 tahsis edilebilecektir. MUX6 bölgesel ve yerel yayıncılar için, MUX-3.,4.,5.,7. ve 8 ise ulusal yayıncılar için tahsis edilmiştir. Ülkemizin coğrafik yapısı ve GE06 planında ülkemiz için tahsis edilen kanallar dikkate alınarak hazırlanan planda MUX9’da ülke genelinde bir ağ oluşturmak mümkün olmamış ve bu MUX kullanmak üzere tahsis edilmemiştir.
  Üst Kurulca yapılacak sıralama ihalesine katılma şartı olan yeterlilik belgesini almak üzere başvurular halen devam ettiğinden başvuru sayılarına ilişkin bir bilgi verilmesi söz konusu değildir.
  6112 sayılı Kanun çerçevesinde bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir. Karasal ortamdan sadece bir lisans türünden (ulusal/bölgesel/yerel) radyo veya televizyon yayını yapması mümkündür. Bu nedenle bir yayıncı kuruluşun birden fazla ilde yerel yayın lisansı alması mümkün değildir.
  Bilgilerinize rica ederim.

 11. #11
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  04-01-2013
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  47
  Üye No
  588396

  Karasal Sayısal Yayın Lisansı Başvuru Süresi Sona Erdi

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde başlatılan karasal sayısal televizyon yayın lisansı başvuru süresi 16 Ocak 2013 tarihinde sona ermiştir.
  Başvuru süresi boyunca karasal sayısal televizyon yayın lisansı için toplam 474 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların talep edilen lisans tipine göre dağılımı şöyledir:

  - Ulusal televizyon : 55
  - Bölgesel televizyon : 41
  - Yerel televizyon : 378

  Başvuru dosyalarının Üst Kurulca incelenmesine 17 Ocak 2013 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi kapsamında, başvuru belgelerinde eksiklik veya düzeltilmesi gereken bir durum tespit edilen kuruluşların, Üst Kurulca verilecek süre içerisinde eksikliklerini gidermeleri istenecektir. Verilen süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen veya gerekli düzeltmeleri yapmayan kuruluşların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  Değerlendirmeler sonucunda, 6112 Sayılı Kanun ve anılan yönetmelik hükümlerine göre yeterli bulunan kuruluşlara Üst Kurulca, sıralama ihalesine katılabilmeleri için yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi verilmeyen kuruluşlar sıralama ihalesine katılamayacaktır.
  İlgililerin dikkatine sunulur.


  Yorum: RTÜK Başvuru adedine göre kapasiteyi artırmalı ve yeniden düzenlemelidir. Örneğin 55 Ulusal TV kanalı başvuruda bulunmuş. Bunlardan 33'ünü alıp 22'sini elemek adaletsiz olur. O bakımdan talebe göre kapasite yeniden düzenlenip artırılmalı. 55 kanal ulusal yayın istiyorsa 55 kanallık bir kapasite hemen ortaya konmalı. Bunun yapılabilmesi için birçok metod var. HD yayın yapılmaz ve/veya TRT'ye 1 kapasite veriler; ve/veya band genişliği düşürürler. Kısaca RTÜK eğer isterse talebe göre yeniden kapasite düzenlemesi yapabilir. 55 kanaldan 22'sinin elenecek olması üzücü. Kapasiteyi burada talebe göre ayarlamak lazım diye düşünüyorum kişisel olarak. Neticede bu 55 kanal 8.5 Trilyonluk sermaye bedelini yakalamış. Sermaye bedelini düşürmemişler iyi de yapmışlar. Ama buna rağmen 55 yayını 8.5 Trilyonluk sermaye bende var diyebilmiş. Yani bunlar ot, balık, çöp kanalı değil. 8.5 Trilyonluk kanallar! Ne izleyici bu 55 yayından mahrum kalsın; ne de yayıncı frekansından!
  Düzenleyen cagilucar2013 : 17-01-2013 at 13:42

 12. #12
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-02-2005
  Mekan
  20 Denizli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  4,144
  Üye No
  73488

  55 Ulusal kanal başvurusu çok iyi. İlerleyen zamanlarda talebe göre yeniden ayarlama yapabilirler.

 13. #13
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  04-01-2013
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  47
  Üye No
  588396

  RTÜK'e resmi olarak yaptığım bilgi edinme başvurusudur:

  '' ... Sayısal Yayın Yeterlilik Belgesi almak için başvuran 55 adet ULUSAL YAYIN talep eden kanalımızın isim ve yayın türlerini öğrenmek istiyorum. RTÜK Yönetim Kurulundan bir vatandaş olarak resmi bir talebim var. Kapasitenin yeniden düzenlenerek ulusal yayın bazında talep bazında bir kapasite ortaya konması gerektiği kanısındayım. Eğer bu yayıncılar ulusal yeterlilik belgesi alırsa; yeterli sermaye ve gerekli prosedürleri elde etmişse 55 yayıncıdan ayrıca bir eleme yapıp bu sayıyı 33’e düşürmek yerine talep sayısına göre yeni bir düzenleme yapılması öneriyorum. Ben medya sektöründe değilim; bu kişisel bir isteğim değil. Bu benim hayatımı etkilemez. TV izlemiyorum; sadece 4 adet haber kanalı izliyorum sayı 33 olsa bile o yayıncılardan endişem yok. Ancak kendi amatör mantığımla düşündüğümde hem gerekli imkanları yerine eksiksiz getiren yayıncıların mağdur olmaması; hem de uyduya alışmış halkın bu geriye kalan 22 ulusal yayından mağdur olmaması için talebe göre yeni bir düzenleme yapılması ve yeterlilik belgeleri almalı halinde bu 55 yayıncının tamamının sayısal yayına alınması kanaatindeyim. Ayrıca bu yapılırsa sayısala ilgi olur ve oransal olarak uydu karşısında bir alternatif çözüm takdir eder. 33 özel kanallı bir sayısal yayının tutmayacağı fikrindeyim. Yerel de bu sıkıntı yok. 7 sayısı yeterli ama ulusal yayın için başvuru adedine olan 55 sayısına göre bence bir düzenleme olmalı diye düşünüyorum şahsen.

  Teşekkür ediyorum. Aslen merak ettiğim bu 55 yayıncının isimleri ve yayın türleridir. ...''


  RTÜK'ten yanıtı gelince paylaşmak isterim bir aksilik olmazsa...
  Düzenleyen cagilucar2013 : 17-01-2013 at 15:19

 14. #14
  Member
  Giriş Tarihi
  01-03-2013
  Mekan
  06 Ankara
  Yaş
  39
  Mesajlar
  98
  Üye No
  591143

  Ulusallar için 33 kapasiteye karşılık 55 başvuru olmuş, bu durumda daha çok parayı veren mi yayın yapacak yani ? Benim hangi ulusal kanali izleyeceğime, hangi ulusal kanali izleyemeyeceğime 55 başvuru sahibinin cebindeki para mı karar verecek ? İlginç bir yöntem olmuş. Bence 55 kanalın tamamına izin verilecektir...

 15. #15
  Junior Member
  Giriş Tarihi
  08-09-2005
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Yaş
  48
  Mesajlar
  36
  Üye No
  131264

  dvbt 2 yayın yok gibi galiba Türkiye de.Araç için kullandığım dvbt 2 Türkiyede yayın çıkmıyor neden ?

 16. #16
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  21-06-2007
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  28
  Mesajlar
  4,501
  Kan Grubu
  B Rh ( + )
  Üye No
  359407

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi güzeller Mesajı Göster
  dvbt 2 yayın yok gibi galiba Türkiye de.Araç için kullandığım dvbt 2 Türkiyede yayın çıkmıyor neden ?
  Çünkü Digiturk ve D-Smart buna izin vermiyor. (Kutu satamayız diye.)

 17. #17
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  25-09-2010
  Mekan
  34 İstanbul
  Mesajlar
  1,021
  Üye No
  543123

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi Ergin Özcan Mesajı Göster
  Çünkü Digiturk ve D-Smart buna izin vermiyor. (Kutu satamayız diye.)
  bu ne biçim iş otobüsçü,dolmuşçu tren istemez bu da ona benziyor. ülkede çok fazla istihdam açığı olduğundan uydurma işler yaratılıyor. Mesela her türlü aracılık ve emlakçılık işleri tamamen uydurmadır. Hizmet sektörüde aynı şekilde uydurma üzerine kurulmuştur. Benim çevremde halı yıkama işi patladı herkes bu işe sardı aslında bunlar işsiz güçsüz gerçek bir mesleği olmayanlar. Millet bu işsiz herifleri beslemektedir. Ülkede gerçekten katmadeğer üreten nüfus o kadar az ki.
  Düzenleyen ppc7457 : 21-09-2015 at 18:59

 18. #18
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  12-11-2010
  Mekan
  17 Çanakkale
  Mesajlar
  8,486
  Üye No
  547383

  h264 yerine h265 kullanılacakmış dvb-t2 de.

 19. #19
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  04-10-2008
  Mekan
  22 Edirne
  Yaş
  35
  Mesajlar
  2,793
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  458894

  bulgaristan ve yunanistan analog tv yayinlarina tamamen son verip dvb t yayinlarina gecti turkiye hala yillardir dvb t2 yayinina gecemedi

 20. #20
  Average Member
  Giriş Tarihi
  26-02-2004
  Mekan
  61 Trabzon
  Yaş
  50
  Mesajlar
  476
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  4641

  h265 hevc kodeği kullanılması ile birlikte 4k hevc desteği olmayan dvb t2 destekli tv lerin dvb t2 destekleri bir şeye yaramayacak. DVB T2 paketlerdeki radyoları dinlemek ve tv kanallarının sesini duyabilmekten öteye maalesef gidemeyecekler.

  Teknolojide geleceğe yatırım yapmak birgün işe yarayabilir diye düşünmek bir kez daha yanlış çıkacak.

2 sayfadan, 1. sayfa 12 SonSon

Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı