Polisin alkol muayenesi yeni bir tartışma başlattı.

Prof. Dr. Hamit Hancı polisin sürücünün rızası olmadan nefes ve kan yoluyla alkol testi yaptırmayacağını ileri sürdü.

Kuşadası'nda tatil yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, mevzuattaki boşluktan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) ayrık düzenlemenin özel kanunlarda yeterli karşılığı bulunmadığını ve bu nedenle polisin sürücünün rızası olmadan nefes ve kan yoluyla alkol testi yaptırmasının mümkün olmadığını iddia etti.

"Alkol muayenesi de bir muayenedir " diyen Kuşadası'nda tatil yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, " Kanuna göre hekim olmayan kişi bu muayeneyi yapamaz. Alkollü sürücü, ‘Üflemem' derse polis üfletemez. Kan testi de yaptıramaz. Çünkü yasalarda kişinin bu muayeneyi kabul etmemesi durumunda nasıl bir yol izleneceği ve yaptırımı konusunda düzenleme mevcut değil. CMK'nın yürürlükteki ilgili maddelerine göre sürücülere yaralamalı ve ölümlü kazalar hariç kişinin rızası olmadan alkol tespiti ve muayenesi yapılması mümkün değildir. CMK'ya göre üst sınırı 2 yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz, kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz " şeklinde konuştu.

Ortada bir anayasal engel bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trafikte yapılan alkol tespiti uygulamalarında solunum havası ile yapılan alkol tespiti itiraz halinde hukuken geçerli olmayıp aslolan kandaki alkolün tespitidir. Anayasanın 17'nci maddesine göre kişi zorla muayene edilemez. 1219 sayılı kanun ve hasta hakları yönetmeliği ile Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğine göre kişilerin muayeneyi kabul etmemeleri durumunda nasıl bir yol izleneceği ve yaptırımlarla ilgili düzenleme mevcut değildir. Mevcut mevzuatlara göre sürücülerin rızası olmadan solunum havasında alkol tespiti yapılamaz, kan alınamaz ve yine rızası olmadan adli tabiblikçe fiili muayene yapılamaz. Alkol alımı konusunda adli raporun ekinde yalnızca şahsın ‘Alkolünün ölçülmesini kabul etmediği' belirtilebilmektedir. Klinik muayeneyi reddetmesi durumunda da ne yapılacağı öngörülmemiştir.

Habertürk