Rekabet Kurumu, TTNET ve Türk Telekom'a internet kampanyaları nedeniyle soruşturma açtı.


TTNET A.Ş.’nin düzenlediği genişbant internet kampanyalarında yıkıcı ve rakipleri pazardan dışlayıcı nitelikte tarifeler uyguladığı iddiasını içeren şikayet başvurusu üzerine yapılan önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurum'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.08.2012 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 40 ve 41. maddeleri uyarınca,

- TTNET A.Ş. ve
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 12-41/1153-M (1) sayı ile karar verdi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın TTNET ve Türk Telekom'un fiyatlandırma politikaları aracılığıyla perakende ve toptan sabit geniş bant internet erişim hizmetleri pazarlarında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığı belirtildi.

4054 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre hakim durumun kötüye kullanılmasını yasak olarak değerlendiriliyor.