Gösterilen Mesajlar: 18 mesajdan 1 ile 18 arası

Konu: Sayısal Payın Sosyal ve Ekonomik İncelemesi.................

 1. #1
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Sayısal Payın Sosyal ve Ekonomik İncelemesi.................  Arkadaşlar sayısalı tartışıyorsunuz uzun zamandır....sosyal ve ekonomik incelenmesi hakkında bir rapor sizlere.....neden hep bu yatırımlar ....vede planlar..............sayısal yayına geçilince 790-862 MHz nasıl kullanılacak....vede ne gibi adımlar atılıyor....hepsi aşağıdaki Linklerde.............
 2. #2
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Avrupa çapında en uygun stratejinin belirlenebilmesi için, sayısal payın kullanımı ile görülebilecek potansiyel sosyal ve ekonomik kosulların çesitli senaryolarla daha iyi anlasılması önemli olduğundan; Avrupa Komisyonu tarafından, çesitli sosyal ve ekonomik beklentilere uygun ekonomik modellerin uygulanıp analiz edilerek değerlendirildiği genis ölçekli bir çalısma
  gerçeklestirildi. Avrupa Komisyonu için yapılan bu çalısma Analysys Mason limited, DotEcon Limited ve Hogan&Hartson LLP firmalarından olusan konsorsiyum tarafından ve üye ülkeler ile ilgili diğer kurulusların katkıları ile sonuçlandırılmıstır.
  Konsorsiyumun Komisyona hazırladığı raporda; ilgili taraflarla koordinasyon ilkesi ile, “sayısal pay bandının potansiyel kullanımı, örneğin mobil el terminalleri ve sayısal TV alıcıları ölçek ekonomisi için temel olusturur, seyahat esnasında çesitli ülkelerde servislerin rahat kullanımı önemlidir, spektrumda yüksek güç kullanımında sınır ülkeler arasında yoğun koordinasyon gerekir, sayısal payın bir ülkedeki kullanım kararları diğer ülkelere ve sonuçta Avrupa seviyesinde beklenen faydalara etki edebilir” seklinde ifade edilen anahtar konulara odaklanılarak, sayısal paydan Avrupa çapında elde edilebilecek en çok faydayı sağlayan hareket yönteminin belirlenmesi ana fikri ile çalısılmıstır.

  Raporda; sektöre özel hareketler olarak; tüm satılan DVB-T alıcılarının enterferans (reddi) duyarlılığı için minimum standarda ve MPEG-4 veya esdeğer sıkıstırma performanslarını teknoloji tarafsız olarak karsılaması, DVB-T iletimi için minimum sıkıstırma performansının adaptasyon prensipleri, Komisyonun birliğe üye olan ve olmayan ülkeler arasında aracılığı, telsiz
  genisbant için frekans duyarlı teknolojilerin gelistirme arastırmalarının desteklenmesi, üye ülkelerin alçak güç cihazlarının tahsisli frekanslarındaki değisiklik planlarını birbirleri ile paylasmaları, sayısal pay bandında bilissel teknoloji kullanımı için teknik ve düzenleyici kosulların belirlenmesi temel konuları üzerinde durulmustur.

 3. #3
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Ekonomik değerlendirme olarak; mümkün hareketler ve onların etkilerinin analizini yapmaktan ziyade, spektrum talebi ve bu talebin karsılanması için farklı senaryolardaki ekonomik çıktıların değisiminin analizi yaklasımı kullanılmıstır.

  Bu senaryolarla yapılan ekonomik analiz sonucunda; 790-862 MHz altbandında telsiz genisbant gibi orta ve alçak güçlü servisler için uygun ekonomik durumun açıkca görüldüğü, 470-862 MHz bandında daha ileri bosaltmanın ayrıca daha ileri potansiyel ekonomik getirisi bulunduğu, 694- 790 MHz ikinci altbandı için tahmin edilen değerin 30 milyar Avro civarında
  olacağı ve telsiz genisbant servisler veya diğer gelecek kullanımlar için spektrum talebi karsılığında 470-862 MHz bandının tamamen bosaltılması halinde ise bu rakamın 51 milyar Avroya yükseleceği tahmin edilmistir. Bu sonuçlar Avrupa ortak görüsünün gelismesi için önemli girdi teskil etmekle birlikte özel bir değerlendirme yaklasımının neticesi olup, DVB-T ve telsiz
  genisbant servislerin sosyal ve kültürel etkileri için genisletilebilir. Sonuçta sayısal pay bandında yapılacak bosaltma kararı her üye ülkenin politik kararı olacaktır............................

 4. #4
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Avrupa Konseyi 12 Haziran 2008 Kararı ile Komisyonu; analogtan sayısal yayıncılığa geçisin bir sonucu olarak bosalacak spektrumun (Sayısal Pay) koordineli kullanımı için uygun, zorunlu olmayan temelde genel esaslarını hazırlamaya davet etmistir. Bu çalısma kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından; spektruma erisimde düzenleyici kosullar ile teknik özellikleri, sosyo-ekonomik sıkıntıları ve mali analizi içeren çalısmalar yapılarak, üyelerden sayısal yayına geçislerini 1 Ocak 2012 tarihine kadar
  tamamlamalarını isteyen, 28.10.2009 tarihli Tavsiye Kararı alınmıstır.

  Komisyonun Kararında 800 MHz bandının bosaltılması ile ilgili bir tarih belirlenmemistir. Ancak, Komisyonun Avrupa’da 2015 yılına kadar spektrumun harmonize kullanımı ve stratejik planlaması için politika programını tanımlayan Radyo Spektrum Politika Programında (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP); özellikle 2020 yılına kadar kullanıcıların en azından 30 Mbps hızıyla genisbant erisiminin hedeflenmesi nedeniyle telsiz servislerin uygulamalarının kullanılması istenerek, daha önce 1 Ocak
  2012 olarak belirlenmis olan sayısal yayına geçis tarihi, 1 Ocak 2013 olarak belirtilmektedir. RSPP’de; 1 GHz altında daha ileri frekans bosaltmasından doğrudan bahsedilmemekle beraber sayısal pay frekanslarının kullanımının ve ilave bosaltılabilecek spektrumun gözden geçirilmesi istenmektedir.

  Komisyonun 6 Mayıs 2010 tarihli Kararında2 ise yayıncılık servisleri dısındaki servislerin, özellikle LTE gibi 4G teknolojileri kullanan mobil genisbant servislerin 800 MHz bandında kullanımı ile ilgili harmonize teknik sartlar tanımlanmıstır. Kararda üye ülkelerin 800 MHz bandını yayıncılık dısındaki servislere açmaları istenmemekte, ancak üye ülkelerin yayıncılık dısında
  servislere açma kararı vermeleri halinde Kararda belirtilen teknik kosullara uymaları istenmektedir. RSPP’de analog yayının sonlanma tarihinin 1 Ocak 2013 olarak belirtilmesi ise, ay belirtmeden 2015 tarihini öneren RSPG’de uzmanları bulunan üye ülkeler tarafından, tartısma konusu yapılacak gibi görünmektedir.

 5. #5
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  470-862 MHz bandında, toplamda 392 MHz olan 49 kanal (49 adet 8 MHz) sayısal yayınlar için fazlasıyla yeterli olacaktır. Örneğin, 50 adet TV kanalının karasal yayın yapacağı düsünüldüğünde, DVB-T teknolojisi ile 8 MHz band genisliğinde kabaca 10 sayısal kanala ihtiyaç olacaktır. Bu durumda mevcut 49 sayısal kanaldan 39 tanesi bos olacaktır. DVB-T2 teknolojisi kullanılması halinde ise bos kalacak kanal sayısının daha da artması olası olup, 470-790
  MHz bandından bosalacak kanallar (spektrum kapasitesi) olabilecektir.
  Avrupa ülkelerinde, mümkün olabilecek bos spektrum kapasitelerinin kamu güvenliği ve yayın yardımcı hizmetleri gibi servisler için planlanması çalısmaları yapılmaktadır.

 6. #6
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  470-862 MHz bandında Avrupa genelinde koordinasyonun sağlanması ile 790-862 MHz bandının mobil haberlesme sistemlerine tahsis edilmesinin ekonomik açıdan en kazançlı yol olduğu, 15 yıllık bir projeksiyon içinde 150 milyar Avro ile 600 milyar Avro arasında kazanç sağlanabileceği ve 800 MHz sayısal paya ilave 694-790 MHz bandında ek spektrum bosaltımı ile 31 milyar avroya kadar ek ekonomik kazanç öngörülmektedir.

  Sayısal pay bandında TV hizmetleri yerine mobil haberlesme hizmetlerinin kullanılmasının, spektrumun verimli kullanılması ile elde edilecek ekonomik değerin artırılması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan altyapı ve fiziki kosulların ağırlığı gibi nedenlerle hizmet götürülemeyen kırsal yerlesim alanlarında sayısal mobil hizmetlerden istenilen kalite ve maliyette yararlanılması sağlanacağından, 790-862 MHz bandının mobil haberlesme hizmetlerine tahsisi ayrıca önem kazanmaktadır.

 7. #7
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Ülkemiz(Türkiye) açısından bakıldığında, 790-862 MHz bandının kullanımı; Avrupa ile entegrasyon, ülkemizde sayısal yayıncılık ve genisbant hizmetler ile telsiz mobil haberlesmesi yönleriyle ve insanımızın bu hizmetlere erisimi anlamında önemlidir. 2011 yılı ilk çeyrek verileriyle1; 2003 yılında 18,604 olan genisbant internet abone sayısı 2011 ilk çeyreğinde 9,1 milyona yükselmistir. 2004 yılında %49 penetrasyonla 34,7 milyon olan mobil abone sayısı Mart 2011 itibarıyla %84 penetrasyon oranına karsılık gelen toplam 61,7 milyona yükselmis bulunmaktadır. 2004 yılında 6,80 milyar TL olan mobil gelirleri ise 2010 yılı itibarıyla 13,84 milyar TL seviyesine yükselmistir. Bu değerler mobil haberlesme sektörünün ülkemiz elektronik haberlesme hizmetleri pazarındaki ve ekonomisindeki önemini ifade etmektedir. Spektrum yönetimindeki
  ekonomik amacı, spektrum kaynağının ülkenin ekonomik olarak büyümesini sağlayacak sekilde kullanılmasının sağlanması seklinde ifade ettiğimizde;
  790-862 MHz bandının TV yayın hizmeti dısında mobil hizmetler için tahsisi ile ekonomiye getireceği katkı daha iyi anlam bulmaktadır. Yeni teknolojiler ile kullanılacak hizmetlerin çesitliliği dikkate alındığında ise spektrumun kullanımından sağlanan ekonomik faydanın artacağı açık olarak görülmektedir

 8. #8
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  5809 sayılı EHK “Frekans planlama, tahsis ve tescili” baslıklı 36ncı maddesinin (3üncü fıkrası) hükmü gereğince BTK tarafından yayıncılık alanında kullanılmak üzere tahsisi yapılan frekans bantlarındaki frekans planlama ve uygulama görevi RTÜK’tedir. EHK 36ncı maddesi 1(a) bendi gereği uluslararası kurulusların aldığı kararlarında dikkate alınmasıyla BTK
  tarafından hazırlanan Milli Frekans Planında radyo ve TV yayın hizmetleri için ayrılmıs frekans bandlarından UHF 470-862 MHz frekans bandı halen analog TV yayınları için kullanılmakta olup, ITU RRC-06 sonucu bu bantda 2015 yılından itibaren tamamen sayısal yayıncılığa geçilecektir.

 9. #9
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  EHK 5inci madde 1(a) ve 1(b) bendleri gereği Ulastırma Bakanlığınca sayısal pay bandının kullanımı hakkında strateji ve politikanın acilen belirlenmesi ile özendirici tedbirlerin alınması ve EHK 6ncı madde 1(g) bendi gereği BTK
  tarafından bu strateji ve politikaya uygun olarak gerekli düzenleme ve faaliyetin yürütülmesi gerekmektedir. Sayısal pay bandı sayısal yayıncılığa geçis ile söz konusu olduğundan, ulusal menfaatlerimiz ve uluslararası
  sorumluluklarımız dikkate alınarak; Ulastırma Bakanlığınca zaman geçirilmeden tamamen (karasal) sayısal yayıncılığa geçis takvimi ve sayısal payın kullanımı hakkındaki stratejik kararların uygulanması ile paydasların bu konuda hareketlenmelerinin sağlanması son derece önemlidir.

  Ulastırma Bakanlığının kanuni sorumluluğuna paralel olarak;
  1. BTK tarafından UHF 470-790 MHz (TV 21-60 kanallar) frekans
  aralığının Karasal sayısal TV frekans planlarının yapılması için RTÜK’e sınırlı ve makul bir süreyle tahsisi,
  2. RTÜK tarafından frekans ihalesi yapılarak fiili durumun düzeltilmesi ile UHF 790-862 MHz bandının analog yayınların sonlanacağı tarihe kadar bosaltılması ve sayısal yayıncılık için yapılacak tahsislerin 21nci kanaldan baslanarak yapılması,
  3. Sayısal yayıncılığa geçis ve sayısal pay ile ilgili aktivitelerin tüm paydaslar arasında uyumlu bir koordinasyon ile yapılması,
  bilgi toplumuna giden yolda ulusal çıkarlarımız açısından vazgeçilmez önceliklerdir.

 10. #10
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-06-2012
  Mekan
  39 Kırklareli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  331
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  580884

  Geçin 50 kanalı. Şuanda sadece TRT'nin kanal sayısı 10 küsur!.. Yakın bir gelecekte sadece TRT'nin tematik kanal sayısı 50'ye ulaşabilir! 50 SD kanal sayısal yayına yetmez!.. HD lüksünden vazgeçilip en az 150-175 SD kanal yapmazlarsa bu teknoloji çöpe gider! Biz de yayıncı sayısı çok. En az 100 adet SD kanala ihtiyaç var. Gelecekte yeni açılacak ve dışarıdan gelecek kanallarla bu işi 150 SD kanalla başlatmalıyız. 50SD kanalla sayısal bizde gelişmez. HD yayından vazgeçilip, 4G ve diğerleri için az kapasite ayırıp mümkün olduğu kadar fazla SD ile 150-200 SD ile bu işe girmeliyiz. Aksi halde 50 SD ile girersek,

  1- Sayısal yayın yaygınlaşmaz. 50 kanal için adam uyduyu bırakmaz.

  2- Ülkemizde en az 75 adet yayıncı kurluş var o da en az 75 adet. 2 yıl sonra şifrelilerle 150'yi bulacak. 50 kanalı alıp 100'ünü atarsanız bu kanalları öldürürsünüz.

  3- 150 SD ile başlarsak gelecekte yeni açılacak kanala da yer kalır, dışarıdan da kanal getiririz.


  --------
  Düzenleyen uysalistan : 27-07-2012 at 10:52

 11. #11
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi uysalistan Mesajı Göster
  Geçin 50 kanalı. Şuanda sadece TRT'nin kanal sayısı 10 küsur!.. Yakın bir gelecekte sadece TRT'nin tematik kanal sayısı 50'ye ulaşabilir! 50 SD kanal sayısal yayına yetmez!.. HD lüksünden vazgeçilip en az 150-175 SD kanal yapmazlarsa bu teknoloji çöpe gider! Biz de yayıncı sayısı çok. En az 100 adet SD kanala ihtiyaç var. Gelecekte yeni açılacak ve dışarıdan gelecek kanallarla bu işi 150 SD kanalla başlatmalıyız. 50SD kanalla sayısal bizde gelişmez. HD yayından vazgeçilip, 4G ve diğerleri için az kapasite ayırıp mümkün olduğu kadar fazla SD ile 150-200 SD ile bu işe girmeliyiz. Aksi halde 50 SD ile girersek,

  1- Sayısal yayın yaygınlaşmaz. 50 kanal için adam uyduyu bırakmaz.

  2- Ülkemizde en az 75 adet yayıncı kurluş var o da en az 75 adet. 2 yıl sonra şifrelilerle 150'yi bulacak. 50 kanalı alıp 100'ünü atarsanız bu kanalları öldürürsünüz.

  3- 150 SD ile başlarsak gelecekte yeni açılacak kanala da yer kalır, dışarıdan da kanal getiririz.


  --------
  UHF 21-60 arasında olacaksa...........39 UHF kanalı demektir.

  39 x 10 : 390 SD en kötüsü .......39x 15 : 585 kanal SD

  39 x 6 : 234 Full HD kanal demektir.............Planlama SFN vede MFN olabilecek.

  Planlama Ulusal ve bölgesel olarak olabilir...........

  Büyük ihtimalle iki çeşit multiplex işletmecisi olacak.

  1. Kamu
  2. Özel

  Kamu işletmesinin belkide payı %30 olabilir.... bu tahmin benim kafadan düşünerek söylediğimdir. Türkiyede gerçeğin ne olduğunu eminim bilenler vardır.

  Kıbrısın güneyinde buna benzer bir planlama yapıldı.

  kamu yayıncısı olarak CyBc bir paket yayını. özel Kuruluşlar 3 paket yayını yapıyorlar.

  Kuzeyde ise şimdilik BRT kontrolunda oluyor.... ileride yapılması düşünülen güney e benzer olacak.

  tabii bizim esas konumuz 790-862 MHz in sayısal planlamadan sonra nasıl kullanılacağıdır.

 12. #12
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  iptal
  Düzenleyen halil mehmet : 27-07-2012 at 15:00

 13. #13
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  [Bilgi Teknolojileri - Devlet Planlama Teşkila tı

  ilgiyle okuyacağınızı umduğum bir rapor.
  Düzenleyen halil mehmet : 27-07-2012 at 15:03

 14. #14
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-06-2012
  Mekan
  39 Kırklareli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  331
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  580884

  ''39 x 10 : 390 SD en kötüsü .......39x 15 : 585 kanal SD

  39 x 6 : 234 Full HD kanal..!!''

  Umarım haklı çıkarsınız ama bana bu rakamlar hayal gibi geliyor! RTÜK toplam 60 kanal ayırmış sadece malesef!

 15. #15
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi uysalistan Mesajı Göster
  ''39 x 10 : 390 SD en kötüsü .......39x 15 : 585 kanal SD

  39 x 6 : 234 Full HD kanal..!!''

  Umarım haklı çıkarsınız ama bana bu rakamlar hayal gibi geliyor! RTÜK toplam 60 kanal ayırmış sadece malesef!
  hayal değil şu anda biz kıbrısta SD olarak bir paketden 10 SD TV ve 4 radyo kanalı yayını yaparız....Ki bu yayın DVB_T dir....
  Türkiye DVB-T2 seçtiğine göre %30 artırım olacaktır.

 16. #16
  Average Member
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Mesajlar
  481
  Kan Grubu
  A Rh ( + )
  Üye No
  31587

  Dvb-T2 nin Max. Bandwidth 50,34 Mb/s dir.

  bunu SD yayın için 3Mb/s her kanala bölersek ... rahatca 15 kanal sığdıra bilirsiniz.

  bölgelere (istek ve taleplere) göre gerekli düzenlemeler yapmak sizin elinizde.

  faydalı olacağını umduğum ingilizce bir link

  Düzenleyen halil mehmet : 27-07-2012 at 15:19

 17. #17
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-06-2012
  Mekan
  39 Kırklareli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  331
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  580884

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi halil mehmet Mesajı Göster
  Dvb-T2 nin Max. Bandwidth 50,34 Mb/s dir.

  bunu SD yayın için 3Mb/s her kanala bölersek ... rahatca 15 kanal sığdıra bilirsiniz.

  bölgelere (istek ve taleplere) göre gerekli düzenlemeler yapmak sizin elinizde.

  faydalı olacağını umduğum ingilizce bir link

  Bizim RTÜK 30SD+ 30HD toplam 60 kanal neden ayırmış o zaman? Madem artırılabilir frekans aralıkları var, RTÜK'te gelen taleplere göre kanal sayısı sınırımızı daha da arttırabilir o zaman eğer teknik olarak mümkünse! 60 kanal bir hata olur ve az olur. Sizin verdiğiniz teknik bilgiler daha fazla yayını alabileceğimizi söylüyor. Sıkıştırma formatlı mı bunu bilmiyorum ama RTÜK bu olayı şapkayı önüne koyup düşünmeli 60 kanal bize yetmez, madem bu sayı arttırılabiliyor o vakit 60 değil 160 kanal bırakılmalı ihaleye mağduriyet ve seyir eksikliği olmasın, teknoloji ÇÖPE GİTMESİN diye!..

 18. #18
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  15-06-2012
  Mekan
  39 Kırklareli
  Yaş
  45
  Mesajlar
  331
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  580884

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi uysalistan Mesajı Göster
  Geçin 50 kanalı. Şuanda sadece TRT'nin kanal sayısı 10 küsur!.. Yakın bir gelecekte sadece TRT'nin tematik kanal sayısı 50'ye ulaşabilir! 50 SD kanal sayısal yayına yetmez!.. HD lüksünden vazgeçilip en az 150-175 SD kanal yapmazlarsa bu teknoloji çöpe gider! Biz de yayıncı sayısı çok. En az 100 adet SD kanala ihtiyaç var. Gelecekte yeni açılacak ve dışarıdan gelecek kanallarla bu işi 150 SD kanalla başlatmalıyız. 50SD kanalla sayısal bizde gelişmez. HD yayından vazgeçilip, 4G ve diğerleri için az kapasite ayırıp mümkün olduğu kadar fazla SD ile 150-200 SD ile bu işe girmeliyiz. Aksi halde 50 SD ile girersek,

  1- Sayısal yayın yaygınlaşmaz. 50 kanal için adam uyduyu bırakmaz.

  2- Ülkemizde en az 75 adet yayıncı kurluş var o da en az 75 adet. 2 yıl sonra şifrelilerle 150'yi bulacak. 50 kanalı alıp 100'ünü atarsanız bu kanalları öldürürsünüz.

  3- 150 SD ile başlarsak gelecekte yeni açılacak kanala da yer kalır, dışarıdan da kanal getiririz.


  --------
  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi halil mehmet Mesajı Göster
  UHF 21-60 arasında olacaksa...........39 UHF kanalı demektir.

  39 x 10 : 390 SD en kötüsü .......39x 15 : 585 kanal SD

  39 x 6 : 234 Full HD kanal demektir.............Planlama SFN vede MFN olabilecek.

  Planlama Ulusal ve bölgesel olarak olabilir...........

  Büyük ihtimalle iki çeşit multiplex işletmecisi olacak.

  1. Kamu
  2. Özel

  Kamu işletmesinin belkide payı %30 olabilir.... bu tahmin benim kafadan düşünerek söylediğimdir. Türkiyede gerçeğin ne olduğunu eminim bilenler vardır.

  Kıbrısın güneyinde buna benzer bir planlama yapıldı.

  kamu yayıncısı olarak CyBc bir paket yayını. özel Kuruluşlar 3 paket yayını yapıyorlar.

  Kuzeyde ise şimdilik BRT kontrolunda oluyor.... ileride yapılması düşünülen güney e benzer olacak.

  tabii bizim esas konumuz 790-862 MHz in sayısal planlamadan sonra nasıl kullanılacağıdır.
  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi uysalistan Mesajı Göster
  ''39 x 10 : 390 SD en kötüsü .......39x 15 : 585 kanal SD

  39 x 6 : 234 Full HD kanal..!!''

  Umarım haklı çıkarsınız ama bana bu rakamlar hayal gibi geliyor! RTÜK toplam 60 kanal ayırmış sadece malesef!
  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi halil mehmet Mesajı Göster
  hayal değil şu anda biz kıbrısta SD olarak bir paketden 10 SD TV ve 4 radyo kanalı yayını yaparız....Ki bu yayın DVB_T dir....
  Türkiye DVB-T2 seçtiğine göre %30 artırım olacaktır.
  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi halil mehmet Mesajı Göster
  Dvb-T2 nin Max. Bandwidth 50,34 Mb/s dir.

  bunu SD yayın için 3Mb/s her kanala bölersek ... rahatca 15 kanal sığdıra bilirsiniz.

  bölgelere (istek ve taleplere) göre gerekli düzenlemeler yapmak sizin elinizde.

  faydalı olacağını umduğum ingilizce bir link

  Şimdi biz UHF'da analog sistemde 21-67 arasına kanal koyarken her frekansa 1 kanal koymuyoruz. Yayınların birbirini perdelememesi için 3 frekans aralığına bir kanal koyuyoruz. Senin verdiğin rakamı 3'e bölünce de (maksimum olanı) bize verilen diğer bilgilerle örtüşen 200 SD kanal çıkıyor. Bunun 50 kadarını 4G'ye ayırırlarsa 150SD çıkıyor ki karşılığı 30HD + 30SD =60 kanal. RTÜK'ün dediği. Ancak siz çok bilgili gözüküyorsunuz ve sizin rakamlarınız daha iyi. Ben size İnanmak istiyorum SAMİMİYETLE. Size göre 3 kanal boşluk kalmadan her kanal için yayın yapılıyor. Umarım haklı çıkarsınız. O zaman 390SD ; 595SD (maksimum) ÇOK İYİ RAKAMLAR.
  Düzenleyen uysalistan : 14-08-2012 at 13:50


Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı