Kasıtlı olarak üyeleri yanıltıcı konu açtığınız için bir ay süre ile ban edildiniz.