Uydumarket Banner  

Gösterilen Mesajlar: 6 mesajdan 1 ile 6 arası

Konu: ERGENEKON DESTANI: Ozan Çu-çudan

 1. #1
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  17-02-2006
  Mekan
  Türkiye Dışı / Other Country
  Yaş
  43
  Mesajlar
  2,048
  Kan Grubu
  0 Rh ( - )
  Üye No
  188041

  Info ERGENEKON DESTANI: Ozan Çu-çudan  ERGENEKON DESTANI

  Kaçınız bilirsiniz, biz nerelerden geldik

  Atamız Kayan gibi, dağlardan akan seldik

  Bugün anlatacağım, geldiğimiz yerleri

  O dağları, taşları, ovayı, nehirleri

  İyi dinleyin beni, ki yaşayın o anı

  Öyle anlatayım ki, unutmayın o anı

  İyi bilin, öğrenin, anlatın unutmadan

  Tek sözü eksiltmeden, bir kelime katmadan


  İl Han Kağan baştaydı, kuvvetliydi Gök Türkler

  Savaşa doymuyordu, heyecanlı yürekler

  Okunun ötmediği, kılıcın yetmediği

  Millet kalmış mıydı ki, tek mağlup etmediği

  Bir de Sevinç Han vardı, Moğolların başında

  Yaşını da bilirim, İl Han Kağan yaşında

  Diş geçirememişti, yiğit Türk çerisine

  İlerlemişti Türkler, Moğol içerisine

  Sevinç Han dayanamaz, mektup yollar dört yana

  Der ki: "Türkler düşmandır, hem bana hem de sana."

  Toplanıp çevre beyler, varırlar bir karara

  Birleşmeli hep birden, açmalı Türk`te yara

  Haber alır İl Han`ım, geldi savaşın çağı

  Beş bin ordu birleşse, sönmez Türk`ün ocağı

  Gök Türkler yener yine, şaşırır karşı beyler

  Hele bir görün bakın, Sevinç Han şimdi neyler

  Bırakıp hayvanları, kaçar Moğol ordusu

  Bu ne anlama gelir, sorulmamış sorgusu

  Türkler başlar şölene, hem yeyip hem içmeye

  Ama Moğol uyumaz, gelir kanım içmeye

  Ani bir baskın olur, bir bir düşer Türk eri

  Her yan cesetle dolar, ayrık gövdeyle seri

  İki alp er çarpışır, adları Kayan, Tukuz

  Unutma biz bir yaydan, atılan dokuz okuz

  Kayan, kağan oğluydu, dağdan akan sel gibi

  Tukuz, kağan yeğeni, gökten esen yel gibi

  Gözlerinin önünde, yok oldu budunları

  Atlayıp da atlara, kaçtılar kadınları

  Kaçtılar dediysem ben, sanmayın ki korkudan

  Beyleri emretmişti, ar denilen duygudan

  Almıla idi biri, Bengül de ötekisi

  Gittiler Kutlu Dağ`a, at üstünde ikisi

  Kayan ve Tukuz, bitik; yığıldılar toprağa

  Türk`ün bu helal kanı, feda olsun bayrağa

  Sevinç Han geri döndü, Türkler öldü sanarak

  Bir kahkaha patlattı, manzaraya kanarak

  Derken bir kıpırdanma, Tukuz kalktı ayağa

  Taşıdı Kayan`ı da, kuytuda bir oyuğa

  Almıla ile Bengül, döndüler sonraki gün

  Ama kaçmalıydılar, öz vatanından sürgün

  Yiğitleri yaralı, halleri yok ölmeye

  Ne ölmeye hal kaldı, ne de bir tek gülmeye

  Kutle Dağ`a vardılar, kaldılar bir kaç gece

  İyileşti yiğitler, gezdiler gündüz gece

  Aradılar o kadar, sonunda da buldular

  Bu korkulu yaşamdan, sonunda kurtuldular

  Lakin bu yerin yolu, geçit vermez pek kolay

  O anda oluverdi, o ne muhteşem olay

  Bir bozkurt peyda oldu, düştü dördün önüne

  Yol gösterdi onlara, bu cennetin içine

  Öyle bir yer ki ora, Kök Tanrı`dan hediye

  Kapattılar geçidi, yağı bulmasın diye

  Dediler buraya ad, koyalım "Ergenekon"

  "Ergene": "dağ kameri"; ve "diklik" demektir "kon"...


  Asena`nın kurtları, girdiler güzel yurda

  Hepsi duacıydılar, o yol gösteren kurda

  Kağan soyunda gelen, Kayan önderleriydi

  O demirden kurt başlı bayrak gönderleriydi

  Ergenekon onlara, yurt oldu tam dört yüz yıl

  Hatırla o günleri, sarhoşluğundan ayıl

  Dört yüz yıl çoğaldılar, yaşlıları ölürken

  Boy boy oldu Tukuzlar, Kayat ve de Türülken

  Tukuzlar ve Türülken, atalarıdır Tukuz

  Sonra da bu iki kol, oldular Dokuz Oğuz

  Kayat; soyu Kayan`ın, kağanlar hep bu boydan

  Çıkmadılar töreden, hepsi de aynı soydan

  Şölen yaptılar her yıl, anarak kutlu günü

  Unutmadılar bir an, ne yağıyı ne dünü

  Dört yüzüncü şölende, kağandı Börte Çine

  Türk`ün öç duyguları, bir başka coştu yine

  O savaşta olanlar, Gök Türk`üme ar gelir

  Sığmaz oldu tümenler, Ergenekon dar gelir

  Ama burdan çıkmanın, bir çaresi yok muydu

  Demirden dağı gören, o tarihte yok muydu

  Bütün halk arar oldu, kurtuluşun yolunu

  Gözler hep tarar oldu, hem sağını solunu

  Bir çocuk çoban vardı, yiğit Tirek adında

  O ne kaval çalardı, bu on yedi yaşında

  Bu Tirek çalmaz sanki, kavalıyla inlerdi

  Çalmaya başlayınca, bütün oba dinlerdi

  Kavalıyla dosttu o, üflerdi sevdasını

  Kattı Ergenekon`dan, bir çıkış arzusunu

  Gök gözlü bir kök böri, varıp geldi önüne

  Sonra yavaaaş yürüdü, bir çıplak dağ yönüne

  Tirek eve dönünce, anlattı demirciye

  Dedi: "Ey bilge kişi, bu kurt gelir de niye?"

  Demirci hazırlandı, sabah Tirek`le gitti

  Düştü kurdun peşine, dağ önünde yol bitti

  Anladı ki demirci, bu dağ saf demirdendir

  Ve bu gök tüylü böri, ulu Kök Tengri`dendir

  Dönüp anlattı Han`a, bütün bu olanları

  Demir dağı eritip, yol açmak planları

  Yığdılar odun, kömür ve devasa körükler

  Bu son umutlarıydı, çıkmalıydı Gök Türkler

  Dualar eşliğinde, yakıldı koca ateş

  Sonunda eridi dağ, sevindi bacıkardeş

  Bir öncü yolladılar dışarıya bakmaya

  Sabırsızdı Gök Türkler, öz yurduna akmaya

  Öncü giden dönünce, mutlu haber verince

  Tuğlar kalktı havaya, bu ereğe erince

  Çıkıp Ergenekon`dan, dost ile dost oldular

  Varıp atayurduna, yiğitçe öç aldılar

  Yüzlerce yıl solmadan, hep tomurcuk verdiler

  Dirlik düzen içinde, yaşayıp yeşerdiler

  Ateşte demir dövüp, her yıl hiç unutmadan

  Ozan Çu-çu anlattı, size kutlu destanı

  Siz de anlatasınız, gence dostu düşmanı

  Sözümüz uzun oldu, lakin gönülden oldu

  Giden bir kaç dakika, yine ömürden oldu...

  Ozan Çu-Çu


  ........................
  Ergenekon destanı, 'in türeyişini anlatan bir . Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan , 'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır..

  Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türkler'in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi.
  Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki: "Türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur"
  Tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, "Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar" deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler'i görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkleri öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.
  O çağda Türkler'in başında vardı. 'ın da birçok oğlu vardı. Ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan'ın bir de (Dokuz Oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. ile tutsak olmuşlardı. On gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: "Dörtbir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.'" Sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler.
  Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.
  Türkler'in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye Ergenekon dediler.
  Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz'un birçok çocukları oldu. Kayı'nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oguz'un daha az oldu. Kayı'dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz'dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti.
  Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon'a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: "Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon'dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.
  Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir." Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tengri'nin yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.
  Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. geldi, Türk'ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt'un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar.
  Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beğleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.
  Ergenekon'dan çıktıklarında Türklerin kağanı, Kayı Han soyundan gelen (Bozkurt) idi. bütün illere elçiler gönderdi; Türkler'in Ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler'in buyruğu altına girdi.
  Düzenleyen hukuki : 22-01-2009 at 12:53

 2. #2
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  07-09-2008
  Mekan
  10 Balıkesir
  Mesajlar
  3,640
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  453490

  Paylaşım için teşekkürler.

 3. #3
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  11-07-2005
  Mekan
  20 Denizli
  Mesajlar
  2,035
  Kan Grubu
  B Rh ( + )
  Üye No
  116719

  teşekkürler asıl ergenekon bu

 4. #4
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  29-11-2005
  Mekan
  50 Nevşehir
  Mesajlar
  15,075
  Kan Grubu
  B Rh ( + )
  Üye No
  159263

  Ben yorum yapmayayım,bellimi olur dinliyorlardır falan.:bigeyes:

 5. #5
  Member
  Giriş Tarihi
  07-11-2008
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  61
  Mesajlar
  118
  Kan Grubu
  0 Rh ( - )
  Üye No
  466064


  sağ olun,çok güzel anlatılmiş.(laf aramızda kalsın ben de türküm kardeşlerim!!!!!)

 6. #6
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  23-01-2004
  Mekan
  67 Zonguldak
  Mesajlar
  1,278
  Kan Grubu
  B Rh ( + )
  Üye No
  565

  Sn. hukuki paylaşımınız için teşekkürler.. :ok: :smiles34: :wave:


Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı