Uydumarket Banner  

Gösterilen Mesajlar: 10 mesajdan 1 ile 10 arası

Konu: Flaş!!!TRT kanalları ve radyoları 1 Ocak'ta kapanabilir!!!

 1. #1
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  18-03-2004
  Mekan
  38 Kayseri
  Mesajlar
  6,845
  Üye No
  7597

  New Icon4 Flaş!!!TRT kanalları ve radyoları 1 Ocak'ta kapanabilir!!!  Flaş!!!TRT kanalları ve radyoları 1 Ocak'ta kapanabilir!!!

  " TRT RADYO VE TV '' LERİ
  1 OCAK'' TA KARARACAK "

  Prof. Hafızoğulları , " TRT'' nin Yıllık bütçesini onaylamak ve yıllık genel yayın planını karara bağlamak görevi, Yönetim Kurulu'' nundur.5 aydır Yönetim Kurulu atanmadığı için 1 ocak 2005''den itibaren TRT, maaş dahil hiçbir ödeme yapamaz. Ayrıca 2005 yılı Radyo ve Televizyon yayınları da yapılamaz... " dedi...

  RTÜK TV'' nin , " Zaruri bir durum var.Genel Müdür uygulamayı sürdüremez mi..? TRT kapanır mı..? " sorusuna, Prof. Hafızoğulları, " Çelişkili bir ortam içindeyiz.Ancak Amir yasa hükmü karşısında zaruret hali olmaz...Genel Müdür, Yönetim Kurulu işlevini yaparsa suçlu duruma düşer... " diye yanıt verdi...  Çankaya köşkü ile Bakanlar kurulu arasında 3 kez gidip gelen
  " TRT Yönetim Kurulu kararnamesi " nin öyküsü, RTÜK'' ün
  12 adayı ve 2954 sayılı yasaya göre TRT Yönetim Kurulu görevleri Haberin devamında...


  RTÜK 27 Temmuz''da TRT Yönetim Kurulu için 12 aday seçip Bakanlar kuruluna bildirdi... Bakanlar Kurulu ise seçtiği 6 adayı Cumhurbaşkanı''na gönderdi...

  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer listede yer alan Dr.Abdullah Topcuoğlu ile Sacettin Gürbüz''ü atamayacağını belirterek kararnameyi değişmesi için Bakanlar kuruluna geri gönderdi....

  Bakanlar Kurulu 3 kez ayni listeyi Çankaya''ya göndermesine rağmen Cumhurbaşkanı Sezer TRT Yönetim Kurulu atamasını yapmadı...

  İŞTE RTÜK TARAFINDAN SEÇİLEN 12 ADAY

  a) Elektronik alanında Dr. Mehmet Demirer ve İhsan Cafer Elhan,

  b) Kitle iletişimi alanında Ayla Yakal Erbakan ve Sacettin Gürbüz,

  c) Hukuk alanında Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve M. Emin Kuz,

  d) İşletme veya ekonomi alanında Doç. Dr. Ali Alp ve Dr. Öner Kabasakal,

  e) Sosyal bilim alanında Prof. Dr. Naci Bostancı ve Doç. Dr. Abdullah Topçuoğlu,

  f) Sanat ve kültür alanında Dr. Necmettin Türinay ve Dr. Lütfi Şahsuvaroğlu

  İŞTE 2954 SAYILI YASAYA GÖRE TRT YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

  İKİNCİ BÖLÜM
  Organların Teşkili ve Görevler
  Organlar:

  Madde 10 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları şunlardır:
  a) Yönetim Kurulu,
  b) Genel Müdürlük,
  c) Koordinasyon Kurulu.
  Yönetim Kurulu:

  Madde 11 - Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu;
  elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme veya ekonomi, sosyal bilim dalları
  ile sanat ve kültür alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan
  altı üye ile Genel Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon
  Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen oniki aday arasından Bakanlar Kurulu ka-
  rarı ile atanır.
  Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında
  bir başkan yardımcısı seçer.
  Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir se-
  beple Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri so-
  na eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Herhangi bir sebeple üyeliğin
  normal süreden önce sona ermesi halinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak
  üzere aynı usulle yenisi atanır. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katıl-
  mayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.
  Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az
  dört üyenin oyu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az onbeş
  günde bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle dü-
  zenlenir.
  Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve yetki-
  lerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu ko-
  nularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasi partilere üye olamazlar.
  Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
  tespit edilir.

  Görevler:

  Madde 12 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri
  şunlardır:
  a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun program, yayın, teknik, personel,
  idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit
  etmek ve bunlarla ilgili kararları almak,
  b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu
  karara bağlamak,
  c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilat değişiklik-
  lerine ait Genel Müdürün tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve
  Televizyon Yüksek Kurulunun onayına sunmak.
  d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar ver-
  mek,
  e) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak,
  f) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim
  Kurulu Başkanının vereceği bilgilerle takip ve kontrol etmek,
  g) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerinin geliştirilmesini sağ-
  layacak tedbirleri almak,
  h) (Mülga: 12/1/1989 - 3517/7 md.)
  i) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak,
  j) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca hazırlanan yayın değerlendirme ra-
  porları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara ra-
  porları inceleyerek düzeltici ve geliştirici tedbirleri almak,
  k) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış
  konularda karar almak,
  l) Bu Kanunda belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek.

  BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE FİNANSMAN AÇIĞI:

  Madde 36 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman programları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. Ancak, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının vizesinin alınması gereklidir.
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açık, genel bütçeden karşılanır.

 2. #2
  Banned Member
  Giriş Tarihi
  27-07-2004
  Yaş
  37
  Mesajlar
  6,587
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  21372

  yok bence kapanmaz trt büyük kanaldır devlet kanalıdır o kolay kolay kapanmaz

 3. #3
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  18-03-2004
  Mekan
  38 Kayseri
  Mesajlar
  6,845
  Üye No
  7597

  walla inşallah kapanmaz...yani hayal bile edemiyorum....

  sevgiler....

 4. #4
  Senior Member
  Giriş Tarihi
  26-11-2004
  Mekan
  48 Muğla
  Mesajlar
  642
  Kan Grubu
  A Rh ( - )
  Üye No
  44931

  eehh yani!!!
  trt bile bu duruma düşecekse vay benim diğer kanalcıklarımın haline

 5. #5
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  27-02-2004
  Mekan
  34 İstanbul
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,109
  Kan Grubu
  AB Rh ( + )
  Üye No
  4702

  trt ızlemıyorum Allahtan :puah:

  ama kapanmasın bence

 6. #6
  Adviser
  Giriş Tarihi
  05-02-2004
  Mekan
  48 Muğla
  Yaş
  45
  Mesajlar
  8,412
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  1778

  Trt nin kapanması bence pek olası bir durum değil.Nedeni tabii ki devlet televizyonu olması.Böyle bir kurumun aşamayacağı problem yoktur düşüncesindeyim.

 7. #7
  Honorary Moderator
  Giriş Tarihi
  17-03-2004
  Mekan
  34 İstanbul
  Mesajlar
  11,192
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  7409

  Devlet Televizyonunun kapanacağını ihtimal dahi vermiyorum,
  TRT RADYO VE TV '' LERİ
  1 OCAK'' TA KARARACAK "
  Ozzy kapanacakmı? kapanabilirmi? karar ver :) bu arada kaynak neresi? OZA'mı :):)

 8. #8
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  18-03-2004
  Mekan
  38 Kayseri
  Mesajlar
  6,845
  Üye No
  7597

  kaynak OZZY haber ajansı....zuhahahahahahhaa :puah:

  ne bileyim ben müneccin miyim...:) bu bir haber.....:)

  kapanıp kapanmayacağını zaman gösterir....:)

 9. #9
  Honorary Moderator
  Giriş Tarihi
  17-03-2004
  Mekan
  34 İstanbul
  Mesajlar
  11,192
  Kan Grubu
  0 Rh ( + )
  Üye No
  7409

  Ozzy ben senin haber ajansına isim buldum bir teşekkür bile etmemişsin :):):)
  OZA

 10. #10
  Advanced Member
  Giriş Tarihi
  18-03-2004
  Mekan
  38 Kayseri
  Mesajlar
  6,845
  Üye No
  7597

  ehehheheh çok sağol...super bir isim....eski muhabirlerden ve şimdi doktor olan ozzy den oza....super....:):):):)

  çok sağol....:)


Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı