Numara taşınabilirliği Meclis'te

13 Temmuz 2008

TBMM Genel Kurulu, abonelerin, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir işletmeden hizmet alabilmesine imkan tanıyan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısını yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, haftaya, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu ve Limanlar Kanununda değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmeleriyle başlayacak.

Teklifin yasalaşması halinde, taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşıyan ticaret gemileri, yolculuğa çıkamayacak.

Teklif, kurallara uymayan gemi donatanlarına 250 YTL ile 25 bin YTL arasında idari para cezası verilmesini öngörüyor.

İdari para cezalarını kesme yetkisi, Sahil Güvenlik Komutanlığından, Liman Başkanlığına devrediliyor.

Türkiye ile KKTC Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı da Genel Kurulun gündeminde yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısını da temel kanun olarak ele alıp, yasalaştırmak için mesai yapacak.

Tasarıya göre, aboneler, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir işletmeden hizmet alabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, abonelerin numaralarını değiştirmeden hizmet aldığı şirketi değiştirmesi durumunda, tüketicilerin korunması ve hizmetten en iyi koşullarda yararlanabilmelerini sağlamak için gerekli önlemleri alacak.

Ulaştırma Bakanlığı, olağanüstü durumlarda kesintiye uğrama riskine karşı, alternatif bir haberleşme altyapısını kuracak.

Kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti verilmeyecek.

TBMM Genel Kurulu, salı günü 15.00-20.00, çarşamba ve perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-KOMİSYONLAR-

Plan ve Bütçe Komisyonu, serbest bölgelere yeni düzenlemeler getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşmek için 15 Temmuz Salı günü toplanacak.

Tasarıya göre, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar, 49 yıla kadar kiralanabilecek ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Serbest bölgelerde çalışan personel için bu yıl sonunda kalkacak olan gelir vergisi muafiyeti, AB'ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar uzatılacak.

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da aynı gün toplanarak, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hasan Altan ile AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'nın ayrı ayrı verdiği, ancak aynı içerikteki kanun tekliflerini ele alacak. Kanun teklifleri, Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan spor tesisleri ve müştemilatının (eklentilerinin), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisini öngörüyor.

Bu iki teklif 16 Temmuz Çarşamba günü ise esas komisyon olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ise iki hafta boyunca görüştüğü Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapan tasarıyı, 16 Temmuz Çarşamba günü ele alacak.

AA