1- RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR?

Ticari yayın amacı gütmeden yalnızca kişisel olarak yapılan uluslararası heberleşme ve teknik araştırma amacı ile yapılan hobidir.

2-RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR?

Kendi ülkesinde ve yurt dışında bulunan radyo amatörleriyle haberleşme yapar. Bu heberleşmeyi ses, data ve resim şeklinde gerçekleştirir. Bunların dışında

-------Elektronik ve haberleşme tekniği alanında kendini yetiştirir.

-------Haberleşme şekillerini inceleyerek olağanüstü durumlarda (tabii afetler, savaş) resmi makamlar ile işbirliği yaparak haberleşmeyi kolaylaştırır.

-------Ülkesininin tanıtımına katkıda blunur.

3- NASIL RADYO AMATÖRÜ OLUNUR?

Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Telekomünikasyon Kurumu tarafından her yıl Nisan ve Ekim aylarında açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak gerekir. Sınav; işletme bilgisi, kanun yönetmelik ve tatbiki mors olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Sınava girebilmek için en az ilkokul mezunu olmak ve kamu haklarından kısıtlı olmamak gerekir.

4-DÜNYADA VE TÜRKİYEDE RADYO AMATÖRLÜĞÜ YAPAN KAÇ KİŞİ VARDIR?

Dünyada yaklaşık 2,5 milyon radyo amatörü vardır. Türkiye’de ise 3500 cıvarındadır. Bunun Nedeni ise Ülkemizde Radyo Amatörlüğü 1984 yılına kadar yasak olmasındandır.

5- RADYO AMATÖRLERİNE AYRILMIŞ AYRI FREKANSLAR VARMIDIR?

Sadece Radyo Amatörleri için tahsis edilmiş, Kısa dalga, VHF ve UHF banlarında frekanslar mevcuttur ve bu frekansların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapamazlar. Ayrıca anlaşılmayacak şekilde kapalı haberleşme yapamazlar.

6- OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA RADYO AMATÖRLERİNE NEDEN GEREK DUYULUR?

Olağanüstü durumlarda telefon gibi haberleşme sistemleri hizmet verememektedir. Ayrıca Kamu kuruluşlarına tahsis edilen haberleşme frekansları farklıdır. Dolayısıyla bir birleriyle haberleşemelerine imkan yoktur.

Bu bütün dünyada aynı şekildedir. Her kuruluşa verdiği hizmetin özelliğine göre ayrı frekans tahsis edilir. Olağan üstü durumlarda kamu kurumları arasında en iyi haberleşme radyo amatörleri arasında sağlanabilir.

7-TÜRKİYE’DEN EN UZAK HANGİ ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLEBİLİR?

Japonya’dan Amerika’ya Sibirya’dan Afrika’ya kadar her yer ile görüşme yapmak mümkündür.

8-HER AN HER ÜLKE İLE GÖRÜŞME YAPMAK MÜMKÜNMÜDÜR?

Uzak mesafe haberleşmesi kısa dalga telsizler ile yapılır. Kısa dalga haberleşmesi güneşin hareketive mevsimler etkiler. Dolayısıyla haberleşme günün saatine ve mevsimlere göre farklılık arzeder.

9 - TÜRKİYE’NİN HER NOKTASI İLE HER AN GÖRÜŞME YAPILABİLİRMİ?

Kısa mesafe için bu çok kolaydır.

10-RADYO AMATÖRLERİ ARASINDA YAPILAN HABERLEŞMENİN BİR KURALI VARMIDIR?

Radyo Amatörü yatığı haberleşmeyi işletme defteri adı verilen onaylı deftere kaydeder. Bu defterde tarih, saat, konuşulan istasyon çağrı işareti yazılır. Yapılan her görüşme için karşılıklı birer kart gönderilir. Bu kartlara QSL kartı denir ve haberleşme ile ilgilli bilgileri ihtiva eder. Bu kartlar her ülkeye topluca gönderilmek suretiyle posta maliyeti düşürülür.

12-HALK ARASINDA KULLANILAN VE GÜNÜMÜZDE DAHA ÇOK TÜPGAZ BAYİLRİNİN KULLANDIĞI TESİZ İLE BİR İLGİSİ VARMIDIR?

Kesinlikle hayır. BU bildiğimiz halk bantı telsizdir. İsteyen parayı verir alıp kullanır. Ülkemizde kontrolu iyi olmadığından amacı dışına çıkmıştır.

13- DÜNYADA TANINMIŞ İNSANLAR ARASINDA RADYO AMATÖRLERİ VARMIDIR?

Ürdün Kralı Hüseyin, Aktör Marlon BRANDO, İspanya Kralı Juan CARLOS, Japonya Başbakanı Keizo OBUCHİ, Hindistan Başbakanı Rajiv GHANDI ve eşi Sonia GHANDİ, Arjantin Devlet Devlet Başkanı Carlos Menem, Astronot Yuri GAGARİN.

14- RADYO AMATÖRLERİ BAŞKA NE GİBİ AKTİVİTELERDE BULUNURLAR?

Radyo Amatörleri çeşitli yarışmalar düzenlerler. Bu Yarışmalar genellikle hafta sonu gerçeklşetirilir. En çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma, haberleşme şekli, çıkış gücü , tek veya çok bant gibi alt kategorilere ayrılır. Yarışmalar her ülke dı altında yapıldığından o ülkenin tanıtımına katkıda bulunur.