İnternet suçları için yasa çıkıyor
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek toplantıda öncelikle internet suçlarını ele aldıklarını açıkladı.
Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimi için TBMM'de üçte iki çoğunluk aranması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'na cevap verdi. Çiçek, "Bu değerlendirmelerin postmodern ve ideolojik bir yorum olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapan Çiçek, 2006 yılının son toplantısını yaptıklarını ifade etti. Toplantıda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, tsunami felaketinin yıldönümü nedeniyle Sri Lanka ve Endonezya'ya yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgi verdiğini anlatan Çiçek, Türkiye'nin bu bölgede yaşayan insanların yaralarının sarılması için çok önemli çabalar gösterdiğini ve kalıcı projeler hayata geçirdiğini söyledi. Toplantıda 3 kanun tasarısı üzerinde durduklarını kaydeden Çiçek, bunlardan birisinin emniyet teşkilatının mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Çiçek, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ihalelerin 1'er yıllık dönemler için yapıldığını hatırlatarak, bazı ihalelerin önümüzdeki yıllara da sarih olması için bir düzenleme yapıldığını ifade etti. Kurul'un Yargıtay Kanun Tasarısı üzerinde de durduğunu belirten Çiçek, 2 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi.

Düzenlemenin Yargıtay'ın yapısında belli bir değişiklik getirdiğine işaret eden Bakan Çiçek, "Şu anda 250 üye Yargıtay'da görev yapıyor. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasıyla beraber bir kısım davalar Yargıtay'a gelmeyeceği, Bölge Adliye Mahkemeleri'nde karara bağlanacağı için hem daire sayısının hem de üye sayısının azaltılması gerekiyor" diye konuştu.

Çiçek, toplantıda internet suçları üzerinde de durduklarını ifade etti. İnternet üzerinden çocuk pornosu olarak bilinen suçların önlenmesi ile ilgili bir çalışmanın Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatıldığını anlatan Çiçek, Adalet Bakanlığı'nın da bir süre önce bilişim suçları ile ilgili bir çalışma başlattığını hatırlattı. İki tasarının da bugün Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini belirten Çiçek, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının, bu suçların önlenmesi ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan tasarının ise işlenen suçtan sonraki süreçle alakalı olduğunu dile getirdi.

Çiçek, Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemenin İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha gözden geçirileceğini ve bir sonraki Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacağını duyurdu. Çiçek, bu tasarının 7 maddeden oluştuğunu ve suçun önlenmesi, bu kanallara erişimin engellenmesi amacını taşıdığını belirtti.

"YARGITAY'IN ÜYE SAYISININ 150'YE DÜŞÜRÜLMESİ ÖNGÖRÜLDÜ"

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Çiçek, Kurban Bayramı ile ilgili bir kısım kararların da alındığını açıkladı. Çiçek, 31 Mart Pazar günü saat 00.00'dan 3 Ocak Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ve bunlara bağlı işletmelere ait toplu taşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesine ve 30 Aralık Cumartesi saat 00.00'dan 3 Ocak Çarşamba saat 24.00'e kadar otoyol ve boğaz köprülerinden ücretsiz geçişe ilişkin kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını bildirdi. Bakan Çiçek, toplantıda ayrıca 1 yıllık hükümet icraatlarına ilişkin bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Açıklamalarının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Çiçek, Yargıtay Kanun Tasarısı'nın ne gibi yenilikler getireceği sorusu üzerine, düzenleme ile Yargıtay'ın üye sayısının 150'ye düşürülmesinin öngörüldüğünü belirtti. Çiçek, hukuk ve ceza dairelerinin sayısının da 15'e düşürülmesinin planlandığını kaydetti.

Yargıtay'ın bugün temyiz mercii olarak baktığı bir kısım davaların artık temyize gelmeyeceğine dikkat çeken Çiçek, bazı davaların ya ilk derece mahkemelerinde kesinleşeceğini ya da Bölge Adliye Mahkemeleri'nde karara bağlanacağını ve o davalara bakan Yargıtay dairelerinin işlevsiz kalacağını anlattı. Çiçek şöyle devam etti:

"Bu düzenlemenin esas amacı şudur. Temyiz mahkemeleri, yargıtaylar bütün dünyada içtihat mahkemeleridir. Bu kadar ağır iş yükü altında mahkemelerimiz bu görevlerini yaparken büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Senede 500 binin üzerinde dava gelmektedir. Böyle bir ortamda Yargıtay'ın içtihat üretme, hukuk üretme görevini yerine getirmesinde fiili bir kısım zorluklar var. Bu yasal düzenleme gerçekleştiği takdirde Yargıtay daha çok hukuk üretme, hukuki denetim yapma ve içtihat oluşturma görevini yerine getirmiş olacaktır."

İnternet suçları ile ilgili tasarının internet kafelerin denetlenmesi yönünde bir düzenleme içerip içermediği sorusu üzerine Çiçek, internet kafelerin bir denetim altına alınacağını ifade etti. Bu yayınların perdelenmesi ve filtrelenmesinin, önceden önlenmesinin amaçlandığını dile getiren Çiçek, ceza siyaseti açısından esas olanın suçun önlenmesi olduğunu kaydetti.

Burada tamamiyle teknik bir kısım düzenlemeler getirildiğini belirten Çiçek, bu siteleri denetleyecek ve müdahele edebilecek bir birimin kurulmasının sözkonusu olduğunu açıkladı. Önleyici dinlemeler açısından bir teknik birim kurulduğu gibi, merkezi bir önleme biriminin kurulmasının da gündemde olduğunu kaydeden Çiçek, işin başında bu kanallara erişilmesinin zorlaştırılacağını anlattı. Çiçek, bu birimin Türk Telekom bünyesinde oluşturulacağını belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi için TBMM'nin üçte iki çoğunluğunun bulunmasaakanlığı'nın hazırladı gerektiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çiçek, şunları söyledi:
"Her görüşe saygı duyarız ancak bu değerlendirmelerin anayasa ve içtüzük açısından çok da hukuki olmadığı, postmodern ve ideolojik bir yorum olduğu kanaatini taşıyorum. Bunun geçmişteki uygulamaları, Meclis'in bugüne kadar işleyiş tarzı, içtüzükteki çok açık hükümler karşısında hukuki bir yorumdan ziyade postmodern bir yorum gibi geldi bana."

Çiçek, kamu işçilerine Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarının yarısının avans olarak verilmesi konusunun Kurul'un gündemine gelip gelmediği sorusu üzerine, bunun Bakanlar Kurulu kararı gerektirmediğini, ilgili bakanlıkların bütçe uygulamalarıyla ilgili bir konu olduğunu dile getirdi.


İHA